Sledujte nás

By

Silvia Cyprichova
Registrácia do národného kola súťaže pre mladých profesionálov a tvorcov z oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia a dizajnu Young Lions Slovakia odštartovala. Do súťaže sa môžu zapojiť 2-členné tímy zložené zo súťažiacich s vekom do 30 rokov (narodení 23. júna 1992 a neskôr) v 5 súťažných kategóriách:  DIGITAL, FILM, MEDIA, PR, PRINT. Úlohou tímov je...
Porota súťaže rozhodla a posunula na shortlist 18 reklamných prác uplynulého roka od 13 prihlasovateľov:
Do rebríčka ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr sa tento rok zapojilo 16 subjektov.
Registrovať práce do súťaže o najefektívnejšiu reklamnú kampaň je možné do 18. novembra 2022.
Klub reklamných agentúr Slovenska si na ďalšie dva roky zvolil staronové prezídium.
KRAS pozýva slovenské reklamné agentúry, aby sa zapojii, uzávierka sa koná 8. augusta 2022.
Doposiaľ najväčší úspech zožal tím mladých levov Monika Farkašová a Jakub Svetlík získaním zlatého ocenenia v kategórii Media. Ďalšie dva tímy získali shortlist v kategóriách FILM a MARKETERS.
1 2 3 4 16