Sledujte nás

By

Silvia Cyprichova
Novými členmi sa stali agentúry dotcom advertising a This is Locco.
Aj tento ročník súťaže prebiehal online. Do súťaže bolo prihlásených 112 prác, na shortlist vybrala porota pod vedením Petra Kačenku z Wiktor Leo Burnett 32 súťažných príspevkov. Najcennejší zlatý kov bol udelený v každej zo siedmich kategórií.
Aj tento ročník súťaže prebiehal online. Do súťaže bolo prihlásených 112 prác, na shortlist vybrala porota pod vedením Petra Kačenku z Wiktor Leo Burnett 32 súťažných príspevkov. Najcennejší zlatý kov bol udelený v každej zo siedmich kategórií.
Najviac prác bolo registrovaných v kategórii Print, druhou najpočetnejšou je kategória Digital.
Situácia, ktorá sa odohráva za hranicami Slovenska sa dotýka aj nás. Prichádza k nám množstvo ľudí, ktorí sa snažia zachrániť svoj život pred prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine a hľadajú útočisko na Slovensku. Ako by sme mohli pomôcť ľuďom utekajúcim pred konfliktom na Ukrajine? Ani nám nie je situácia, ktorá zasiahla tisíce ľudí na Ukrajine...
Aj tento rok štartuje národné kolo medzinárodneho konceptu súťaže pre mladých profesionálov a tvorcov z oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia a dizajnu Young Lions Slovakia.
Ľuďom, ktorí sa ocitli uprostred vojnového konfliktu, prebiehajúceho len pár stoviek kilometrov od našich hraníc chceme pomôcť všetkými prostriedkami, ktoré máme v rámci svojich možností k dispozícii.
Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) otvára prijímací proces nových členov. Agentúry, ktoré by sa chceli stať členmi musia splniť pravidlá a podať písomnú žiadosť o členstvo.
1 2 3 4 5 16