Sledujte nás

Category

Young Lions
Odborná porota zasadla aj druhýkrát a zo shortlistovaných vybrala práce, ktoré ocenila bronzom, striebrom a zlatom. Víťazov sme spoznali v piatok, 19. 4. 2024 V Nu Spirit Bare.  Máme za sebou niekoľko týždňov kreatívneho nasadenia viac ako stovky súťažných dvojíc. Od samotnej registrácie tímov mladých profesionálov do 31 rokov, cez vyhlásenie tém našimi partnermi a...
Vypracované zadania v kategóriách DESIGN, DIGITAL, FILM, MEDIA, PR a PRINT aktuálne hodnotí odborná porota. Víťazov sa dozvieme 19. apríla 2024.  Partnermi súťaže v ročníku 2024 sú: Asociácia mediálnych agentúr (AMA), Bratislava Tourist Board, Heineken Slovensko, Slovenská sporiteľňa, SPP, Telekom, Shutterstock. Slovenské kolo prestížnej medzinárodnej súťaže Young Lions Competitions mladých reklamných talentov do 31 rokov...
Slnko, piesok a oslnivé párty na červenom koberci. Zdolaj súťažný brief a preži najlepšie leto svojho života s Young Lions. Otvárame slovenské kolo súťaže Young Lions v kategóriách DIGITAL, PRINT, MEDIA, PR a FILM. Registrácia je odštartovaná pre 2-členné tímy, zložené z profesionálov do 31 rokov (narodení 21. júna 1993 a neskôr).  Hlavnou úlohou prihlásených...
Porota bude hodnotiť celkom 125 prác a mená víťazov sa dozvieme už 21. apríla 2023. Predchádzať tomu bude výber shortlistovaných prác, ktorých zoznam bude zverejnený v pondelok 17. apríla. Pred samotným vyhlásením výsledkov budú shortlistované tímy v kategóriách DIGITAL, MARKETERS, MEDIA a PR prezentovať svoje súťažné výstupy aj pred verejnosťou. Už tradične sa najväčšej obľube...
Registrácia do národného kola súťaže pre mladých profesionálov a tvorcov z oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia a dizajnu Young Lions Slovakia odštartovala. Do súťaže sa môžu zapojiť 2-členné tímy zložené zo súťažiacich s vekom do 30 rokov (narodení 23. júna 1992 a neskôr) v 5 súťažných kategóriách:  DIGITAL, FILM, MEDIA, PR, PRINT. Úlohou tímov je...
Doposiaľ najväčší úspech zožal tím mladých levov Monika Farkašová a Jakub Svetlík získaním zlatého ocenenia v kategórii Media. Ďalšie dva tímy získali shortlist v kategóriách FILM a MARKETERS.
Aj tento ročník súťaže prebiehal online. Do súťaže bolo prihlásených 112 prác, na shortlist vybrala porota pod vedením Petra Kačenku z Wiktor Leo Burnett 32 súťažných príspevkov. Najcennejší zlatý kov bol udelený v každej zo siedmich kategórií.
Aj tento ročník súťaže prebiehal online. Do súťaže bolo prihlásených 112 prác, na shortlist vybrala porota pod vedením Petra Kačenku z Wiktor Leo Burnett 32 súťažných príspevkov. Najcennejší zlatý kov bol udelený v každej zo siedmich kategórií.
Najviac prác bolo registrovaných v kategórii Print, druhou najpočetnejšou je kategória Digital.
1 2