Sledujte nás

VLADO SLIVKA NA KIAF 2024: OZAJSTNÝM MAJSTROVSTVOM JE, KEĎ SA NEVÝHODA OBRÁTI NA VÝHODU

Novinky, Rozhovory

Vo svete kreatívnych festivalov má už vybudované svoje stabilné miesto. Tento rok oslávil svoje 25. narodeniny, avšak posledné roky sú preň naozaj netradičné. Reč je o KIAF (Kyiv International Advertising Festival) – hlavnom kreatívnom festivale Ukrajiny. Zastrešuje témy produkcie, dizajnu, PR, médii a na jeho tvorbe sa podieľajú ako príslušníci agentúr, tak aj kreatívci na voľnej nohe.

Ročník 2024 sa niesol v téme „Reactions create emotions, emotions create stories,“ a celý program súťaže bol rozdelený do 4 blokov – CREATIVE COMMUNICATIONS, CRAFT/TECHNOLOGY, SOCIAL GOALS CONTESTS, CLIENT’S VIEW. Hodnotilo sa 909 prihlášok od 96 prihlasovateľov z 19 krajín sveta.

Medzinárodnú porotu tvorilo 6 hodnotiacich teamov z viac ako 50 špecialistov z 20 krajín Európy, Ázie a Ameriky. Porotu v teame Design & Branding, Print & Publishing, Out of Home, Design & Branding Craft, Print & Publishing Craft, Out of Home Craft podporil aj náš slovenský porotca Vlado Slivka. 

“Pre mňa bolo asi najsilnejším vnemom to, ako intenzívne sa vojnový konflikt na Ukrajine podpísal aj na prihlasovaných prácach. Z mnohých prihlášok bolo cítiť zložitosť doby a tragickú situáciu, v ktorej sa (U)krajina ocitla.

My sme od Vlada chceli vedieť viac o tom, ako sa mu v súťaži hodnotilo a ktoré práce si zaslúžili jeho uznanie? 

1. KIAF, v ktorom si mal možnosť tento rok porotcovať, nie je vo svete kreatívnych festivalov novinkou. Ako vplýval na teba? V čom by sme si z neho mohli aj my na Slovensku zobrať inšpiráciu?

Zaujímavé na ňom bolo, že sme hodnotili úplne nezávisle od seba. Žiadna spoločná diskusia či výmena názorov, akú som napríklad zažil pri porotcovaní v rámci ADC Europe Awards. No a povedzme, že ma zaujala aj bodová škála. Nie klasických od 1 do 10, ale od 1 do 100. Umožnilo mi to lepšie škálovať súťažné práce.

2. Ako druhá prichádza na um hneď otázka – bolo na ňom cítiť zložitú situáciu Ukrajiny v súčasnej dobe?

To som bol zvedavý aj ja, že ako sa to prejaví. No a bolo to dosť citeľné, čo asi ani nie je prekvapujúce. Zároveň v tom boli všetky typy emócií – smútok, obavy, hnev, ale aj výsmech agresorovi. Reklama je takisto zrkadlom doby a na KIAF sa to plne prejavilo.

3. Vnímal si kultúrne rozdiely pri hodnotení? V zmysle toho, na čo si zvyknutý aj zo slovenských festivalov.

Prirodzene, ten kultúrny kontext je iný a neraz to bolo cítiť a neľahké hodnotiť. Najmä keď sa práca odkazovala na nejakú tradíciu z minulosti nebolo ľahké vyhodnotiť, ako to uchopili, čo do toho vniesli autori, ako sa im podarilo odpichnúť sa od toho do súčasnosti. Ale to bola menšinová záležitosť, zväčša to bolo pochopiteľné alebo dostatočne explikované.

4. Na svojom LinkedIne si tento stav popísal ako: „aj v týchto ťažkých časoch sa rodia pekné nápady“. Podeľ sa s nami o svojich favoritov, ktoré práce tebou zarezonovali.

Pre tých, ktorí nečítali môj post na LI, len zopakujem, že top inšpiráciou bola určite práca The Minefields Honey Project. Rád vravievam, že je ozajstným majstrovstvom, keď sa nevýhoda obráti na výhodu, resp. sa pretaví do riešenia. Autorom tejto práce tlieskam, lebo premenili zamínované územie (Ukrajina je v tomto smere aktuálne celosvetovo najzamínovanejšia krajina) na miesto, kde včely vyrábajú med, ktorý sa následne stáva symbolom medzinárodnej iniciatívy na odmínovanie Ukrajiny. Úžasná otočka z mínusu do plusu.

Druhým príkladom bude práca z Litvy. Evidentne aj tam majú problémy s korupciou. Jeden z tých najvypuklejších využil výrobca alkoholu vskutku originálnym spôsobom.

No a do tretice: trebárs ďalšia životy zachraňujúca práca ukrajinskej pošty, ktorá jednoduchou úpravou krabíc, v ktorých rozposielala zásielky, vytvorila zbierku na zlepšenie vzdušnej obrany. Na krabiciach sa takto naraz ocitli cieľ záchrany (ukrajinské bytovky) a prostriedok na ich záchranu. Je tragické, aké zadania musia riešiť kreatívci na Ukrajine, a je povzbudivé, že ich nápady pomáhajú v ťažkých časoch chrániť to najcennejšie.

5. Kto tvoril tvoju porotu? Hodnotenie prebiehalo online, nebolo to zložité? Kto z poroty ti bol inšpiráciou?

Práce boli rozdelené do siedmich kategórií a každá mala vlastnú porotu. V našom Jury Team 2 boli napríklad porotcovia z Argentíny, UK, Chile, Francúzska a ďalších krajín, takže sa tam zišiel „celý svet“. Za nevýhodu však považujem, že porota na tomto festivale nehodnotí práce spolu. Dostanete pokyny, odporúčania a následne už hodnotíte sami. Teší ma aspoň fakt, že moje privátne GRAND PRIX (už spomínaný med) sa naozaj stalo GRAND PRIX, a teda asi medzi porotcami panovala vzácna zhoda názorov.

6. V čom pre teba bol KIAF najväčšou skúsenosťou? Čo ťa tento festival naučil, prípadne otvoril ti nejaké nové obzory?

Jednoznačne najsilnejším zážitkom bolo navnímať cez súťažné práce ťaživú situáciu na Ukrajine. To si potom uvedomíte, že vy naozaj „nemáte problém“, keď vidíte, čo riešia miestne agentúry a zadávatelia. Ale zaujímavým faktom bolo aj to, aké je pre porotcov zaujímavé vidieť skutočne autentické práce z daného regiónu, odkiaľ pochádzajú. Že sa nehrajú na „americké reklamy“, ale z mnohých boli cítiť tú lokálnosť v dobrom slova zmysle. Pamätám si, že to svojho času podobne fungovalo s rumunskou reklamou, ktorá ohurovala reklamný svet vecami, ktoré voňali/ smrdeli Rumunskom.

7. Tvoja myšlienka na záver, ktorú by si chcel zdieľať kreatívnemu svetu? 🙂

Konfrontácia nášho videnia reklamy s takýmto špecifickým festivalom je niečo osviežujúce a inšpiratívne. Rozhodne to nebolo Cannes, ale malo to svoju príchuť a nádych autentickej skúsenosti. Stálo to zato, takže ďakujem za nomináciu, KRAS 😊

Vlado, ďakujeme za prezentáciu Slovenska a za úspešné porotcovanie!

Z KIAF vám prinášame to najlepšie z najlepšieho. Za záver si pozrite práce, ktoré získali na 25. ročníku Kyjevského medzinárodného reklamného festivalu, GRAND PRIX v 4 hodnotených kategóriách:

Všetky víťazné práce si môžte pozrieť na na webe festivalu KIAF:
https://creative-stories.com.ua/en/kiaf/winners-kiaf

Podobné príspevky