Sledujte nás

EFFIE Slovakia

Webstránkawww.effie2023.sk

Effie Awards Slovakia je medzinárodná prestížna súťaž, ktorá sa zameriava na ocenenie efektivity marketingovej komunikácie, založená na efektivite a merateľných úspechoch marketingových kampaní. Je to súťaž výnimočného marketingového myslenia a schopnosti kombinovať viaceré zložky, ktoré prispejú k prekročeniu stanovených marketingových a komunikačných cieľov, alebo tieto ciele umožní dosiahnuť pri vynaložení nižších nákladov.

Toto ocenenie má za cieľ odmeniť kampane, ktoré dokázali dosiahnuť výnimočné výsledky v kategóriách FMCG, finančné služby, telekomunikačné služby, dobročinný marketing, ostatné, Dávid a Goliáš, small budgets, media inovations/events a digital.

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) získal licenciu v roku 1999, no história Effie siaha do roku 1968, kedy The New York American Marketing Association po prvý raz udelila ocenenie Effie award. 

Súťaže Effie Awards je podľa medzinárodného prieskumu reklamy (GWA) najprestížnejšia súťaž v oblasti komerčnej komunikácie. Koná sa vo viac ako štyridsiatich vyspelých krajinách sveta a má i dva nadnárodné formáty: Euro Effie a Global Effie.