Sledujte nás

Férový tender

Webstránkawww.ferovytender.sk

Férový tender vznikol ako iniciatíva KRAS-u. Určuje kritériá, ktoré by mal tender spĺňať.

 

Férový tender je proces výberu reklamnej agentúry na základe transparentných a spravodlivých kritérií – desatora. Cieľom je zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov a minimalizovať možnosť neetických praktík. Prispieva ku kvalite a profesionalite reklamného priemyslu a zároveň poskytuje dôveryhodný rámec pre všetky zúčastnené strany.