Sledujte nás

Zlatý klinec

Webstránkawww.sutaz.zlatyklinec.sk

Zlatý klinec je najvýznamnejšou a najprestížnejšou slovenskou kreatívnou súťažou. Prihlásené práce sú hodnotené podľa originality, inovatívnosti nápadu a kvality realizácie. Súťaž vyhlasuje od roku 1994 spoločnosť Ad Awards Association, s. r. o., a odbornými garantmi sú KRAS, ADC a mesačník Stratégie.

 

Súťaž je otvorená pre reklamné agentúry, ktoré môžu prihlasovať svoje projekty do rôznych kategórií, ako napríklad vizuál, out of home, craft, design, audio reklama, film, digital, media, promo and activation, kreativita v PR kampani, kampaň a udržateľný rozvoj. Súťaž prebieha v dvoch kolách. V prvom kole sa vyberajú najlepšie práce, ktoré sa dostanú na skrátený zoznam, shortlist. Nominované práce postupujú do druhého kola, kde sú výsledkami rozhodovania ocenenia Zlatý klinec, Strieborný klinec a Bronzový klinec, ak sa porota rozhodne udeliť ich.  Najlepšiemu reklamnému dielu v jednotlivých kategóriách s prihliadnutím na jeho mimoriadnu kreatívnu úroveň môže byť udelená cena Grand Prix. Agentúra, ktorá získa najviac klincov a teda najviac bodov, sa stáva Agentúrou večera. Výsledky sú oznámené verejnosti a nominovaným na slávnostnom galavečeri.