Sledujte nás

Ľudia vo vedení

PREZÍDIUM

Alexander Smik

(applepie)

prezident KRAS-u

Peter Kontra

(Wiktor Leo Burnett)

Róbert Slovák

(Róbert Slovák a jeho priatelia)

Kamil Charvát

(MUW Saatchi & Saatchi)

DOZORNÝ VÝBOR

Daniel Abrahám

(EFFE)

predseda Dozorného výboru KRAS

František Toman

(Istropolitana Ogilvy)

Peter Janovský

(oh MY DOT)

VÝKONNÁ RIADITEĽKA

Silvia Cyprichová

Klub reklamných agentúr Slovenska

Base4work
Jurkovičova Tepláreň
Bottova 1/1
811 09 Bratislava

Tel.: +421 907 025 752
Email: silvia.cyprichova@kras.sk