Sledujte nás

Kto sme a o čo nám ide

o KRASe

Kreativita, férové hodnoty, medzinárodné renomé

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je výberová organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu.

Hlavným poslaním Klubu je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie tak, aby bola, ako jeho neoddeliteľná súčasť, neustálym prínosom pre trhové hospodárstvo.

Od roku 1993 je KRAS riadnym členom EACA  Európskej asociácie komunikačných agentúr, sídliacej v Bruseli.

Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je združenie právnických a fyzických osôb - reklamných agentúr, ktoré poskytujú komplexné služby v oblasti marketingovej komunikácie a majú sídlo v Slovenskej republike. Od svojho založenia v roku 1993 je KRAS riadnym členom Európskej asociácie komunikačných agentúr (EACA) v Bruseli. KRAS je založený s cieľom kontinuálne zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie ako neoddeliteľnej súčasti trhového hospodárstva. KRAS je výberová profesijná organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu. Členstvo v KRAS je okrem iného aj zárukou komplexného charakteru služieb poskytovaných jednotlivými členmi a výsledkom profesionálneho posúdenia ich úrovne a efektivity.

Na dosahovanie svojho poslania a cieľov KRAS uskutočňuje najmä tieto činnosti:

 • sprostredkúva tuzemský a zahraničný know-how z oblasti marketingovej komunikácie a médií,
 • obhajuje záujmy reklamnej činnosti a marketingovej komunikácie vo vzťahu k štátnym orgánom, samospráve a verejnoprávnym inštitúciám,
 • zdôrazňuje výhody spolupráce s členmi KRAS a spoluvytvára priaznivý imidž reklamy u slovenskej verejnosti,
 • reprezentuje a obhajuje spoločné záujmy členov KRAS vo vzťahu k médiám a k ďalšej odbornej verejnosti,
 • garantuje profesionalitu svojich členov,
 • iniciuje právnu úpravu a reguláciu vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní reklamných služieb,
 • spoluvytvára základné profesijné pravidlá pre samoreguláciu vzťahov v oblasti marketingovej komunikácie,
 • spolupracuje na posudzovaní nežiadúcich prejavov v oblasti reklamy,
 • iniciuje a uskutočňuje študijnú, dokumentačnú, publikačnú, informačnú, expertnú a poradenskú činnosť,
 • organizuje pravidelné výročné súťaže kreativity a efektivity slovenskej reklamy a spolupracuje na organizácii výberových prehliadok ocenených reklamných prác zo zahraničia,
 • rozvíja svoju činnosť v Európskej asociácii komunikačných agentúr /EACA/ a v súlade s politikou EACA výhradne zastupuje reklamné agentúry Slovenskej republiky,
 • reprezentuje spoločné záujmy a potreby členov KRAS v zahraničí,
 • spolupracuje s ďalšími profesijnými organizáciami a združeniami v oblasti marketingovej komunikácie a výskumu.

Prečo s nami pracovať

Kreativita

Efektivita

Ekonomické zdravie

Férové Hodnoty

Medzinárodné Renomé

Benefity

Našimi členmi sú