Sledujte nás

KRAS povedie nový prezident – Alexander Smik

Novinky

Do prezídia združenia 15tich najúspešnejších reklamných agentúr Slovenska Valné zhromaždenie KRASu zvolilo Maru Mitlíkovú z agentúry TRIAD a Kamila Charváta z MUW Saatchi & Saatchi – obaja sa zúčastnia práce prezídia prvýkrát. Staronovým členom je bývalý viacnásobný prezident KRASu Róbert Slovák zo Slovák & Friends, ktorý sa po trojročnej pauze vrátil do klubu aj prezídia. Kontinuitu v doterajšej činnosti združenia zabezpečujú členovia predchádzajúceho prezídia Peter Kontra z Wiktor Leo Burnett a novozvolený prezident Alexander Smik z applepie.

 

Úlohou KRASu je robiť dobré meno slovenskej reklame, čo sa nám napríklad tento rok podarilo aj vďaka úspešnému ročníku Young Lions. Chceme rozvíjať rozbehnuté projekty akými sú Zlatý klinec, rebríček TAAS – Top Advertising Agencies Slovakia či súťaž v efektivite reklamných kampaní EFFIE. Chceme intenzívnejšie formovať reklamný trh aktivitami ako Férový tender či podporiť edukáciu nových talentov v brandži,” hovorí nový prezident Smik. Každý člen a členka prezídia sa budú venovať niektorej z menovaných oblastí s cieľom zlepšiť ich, posúvať a inovovať.

 

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je výberová organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu. Hlavným poslaním Klubu je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie tak, aby bola, ako jeho neoddeliteľná súčasť, neustálym prínosom pre trhové hospodárstvo. Od roku 1993 je KRAS riadnym členom EACA – Európskej asociácie komunikačných agentúr, sídliacej v Bruseli a v rámci AAA je reprezentantom najprestížnejšieho festivalu kreativity na svete, Cannes Lions.

Podobné príspevky