Sledujte nás

Category

Novinky
Porota súťaže rozhodla a posunula na shortlist 18 reklamných prác uplynulého roka od 13 prihlasovateľov:
Do rebríčka ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr sa tento rok zapojilo 16 subjektov.
Registrovať práce do súťaže o najefektívnejšiu reklamnú kampaň je možné do 18. novembra 2022.
Klub reklamných agentúr Slovenska si na ďalšie dva roky zvolil staronové prezídium.
KRAS pozýva slovenské reklamné agentúry, aby sa zapojii, uzávierka sa koná 8. augusta 2022.
Doposiaľ najväčší úspech zožal tím mladých levov Monika Farkašová a Jakub Svetlík získaním zlatého ocenenia v kategórii Media. Ďalšie dva tímy získali shortlist v kategóriách FILM a MARKETERS.
Novými členmi sa stali agentúry dotcom advertising a This is Locco.
Aj tento ročník súťaže prebiehal online. Do súťaže bolo prihlásených 112 prác, na shortlist vybrala porota pod vedením Petra Kačenku z Wiktor Leo Burnett 32 súťažných príspevkov. Najcennejší zlatý kov bol udelený v každej zo siedmich kategórií.
Aj tento ročník súťaže prebiehal online. Do súťaže bolo prihlásených 112 prác, na shortlist vybrala porota pod vedením Petra Kačenku z Wiktor Leo Burnett 32 súťažných príspevkov. Najcennejší zlatý kov bol udelený v každej zo siedmich kategórií.
1 2 3 4 5 17