Sledujte nás

Víťazné práce národného kola súťaže Young Lions Slovakia 2022 sú známe

Novinky, Young Lions

Vo štvrtok 21. 4. 2022 sa konalo vyhlasovanie víťazov súťaže mladých talentov Young Lions Slovakia 2022, ktorej organizátormi sú Ad Awards Association, Klub reklamných agentúr Slovenska, Art Directors Club Slovakia a odborný mesačník Stratégie.
V kategórii Print bola jedna zo šiestich shortlistovaných prác ocenená zlatom, a to práca Pivo z tieňa chutí vždy lepšie od súťažného tímu Iveta Valentová, Václav Kudělka. V tejto kategórii nebolo udelené striebro, avšak bronz získali dve práce: A pritom naše slovenské od súťažiacich Matúša Kováča a Adama Mészárosa a práca Čistá kvalita zo Slovenska od súťažiacich Lukáša Lukoniča a Dominika Hasáka.
V kategórii PR premenila shortlist na zlato práca Správy z budúcnosti od Jakuba Kováča a Soni Časárovej. Striebro v tejto kategórii si odniesla práca Prírodná rezervácia od súťažného tímu Soňa Belyusová a Adela Holubčíková. Bronzové ocenenie porota udelila práci Index vzduchu a súťažnému tímu Daniel Vachuna a Michal Roháček.
V kategórii Marketers porota rozhodla o zlatej a bronzovej práci. Zlato získala práca ENTERASA od dvojice Ivana Viteková, Ivana Masarovičová a bronz si vybojovala práca Digitálna Družina od Filipa Kuchára a Paulíny Vozárik Zlochovej.
Všetky tri shortlistované práce v kategórii Film získali ocenenie. Zlato putuje práci Pripraviť sa, pozor, STOP! od súťažnej dvojice Kataríny Chudej a Martina Luthera. Striebro získala práca Tender na úrovni od Jakuba Svetlíka a Petry Stanovej. Bronzovou sa stala práca Čunder od Ivany Vitekovej a Lukáša Krista.
Ceny v kategórii Media získali dve zo štyroch shortlistovaných prác: zlato bolo udelené práci  MADE FOR SPORT – tenisky, ktoré ťa vezmú na športovisko od Moniky Farkašovej a Jakuba Svetlíka a strieborná cena šla práci Začať je ľahké od dvojice Michal Hroš a Vladimír Labunet.
Dve ceny boli udelené aj v kategórii Design. Tím Karin Hykšová a Veronika Holásková získali zlato s prácou Sunfollowers  a dvojica Vladimír Krajčovič, Gabriela Križanová majú bronz s prácou We Take Care of U.
Najviac ocenení bolo udelených v kategórii Digital. Z deviatich shortlistov bola cena udelená štyrom prácam: zlato získala dvojica Monika Farkašová a Marek Uličný s prácou Dobrofond, striebro si odniesla práca Slippers |od Kataríny Sopkovej a Sabiny Lukačovej. Bronz bol udelený dvakrát, a to práci Spájame svety pekným gestom súťažnej dvojice Erik Oravec a Gabriel Jakubkovič a druhá bronzová cena patrí tímu Barbora Jozefíková a Martin Sprušanský za prácu Svet bez imigrantov.
Súťažné tímy ocenené zlatom budú reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Young Lions Competitions, ktoré sa uskutoční  aj v roku 2022 online v termíne od 16. mája do 7. júna
Víťazi kategórií národného kola zároveň získavajú vstup a pocestujú na festival Cannes Lions, ktorý sa uskutoční 20.-24. júna. 

Prehľad ocenených prác:

KATEGÓRIA

OCENENIE

PRÁCA

SÚŤAŽIACI

PRINT Zlato Pivo z tieňa chutí vždy lepšie Iveta Valentová, Václav Kudělka
PRINT Bronz A pritom naše slovenské Matúš Kováč, Adam Mészáros
PRINT Bronz Čistá kvalita zo Slovenska Lukáša Lukonič, Dominik Hasák
PR Zlato Správy z budúcnosti Jakub Kováč, Soňa Časárová
PR Striebro Prírodná rezervácia Soňa Belyusová, Adela Holubčíková
PR Bronz Index vzduchu Daniel Vachuna, Michal Roháček
MARKETERS Zlato ENTERASA Ivana Viteková, Ivana Masarovičová
MARKETERS Bronz Digitálna Družina Filip Kuchár, Paulína Vozárik Zlochová
FILM Zlato Pripraviť sa, pozor, STOP! Katarína Chudá, Martin Luther
FILM Striebro Tender na úrovni Jakub Svetlík, Petra Stanová
FILM Bronz Čunder Ivana Viteková, Lukáš Krist
MEDIA Zlato MADE FOR SPORT – tenisky, ktoré ťa vezmú na športovisko od Monika Farkašová, Jakub Svetlík
MEDIA Striebro Začať je ľahké Michal Hroš, Vladimír Labunet.
DESIGN Zlato Sunfollowers  Karin Hykšová, Veronika Holásková
DESIGN Bronz We take care of U Vladimír Krajčovič, Gabriela Križanová
DIGITAL Zlato DOBROFOND     Monika Farkašová, Marek Uličný    
DIGITAL Striebro Slippers     Katarína Sopková, Sabina Lukačová    
DIGITAL Bronz Spájame svety pekným gestom     Erik Oravec, Gabriel Jakubkovič    
DIGITAL Bronz Svet bez imigrantov     Barbora Jozefíková, Martin Sprušanský    

Partneri súťaže
Design – Klub reklamných agentúr Slovenska
Digital – Asociácia mediálnych agentúr
Film – Klub reklamných agentúr Slovenska
Marketers – Telekom 
Media  – ČSOB
PR – Slovenská sporiteľňa
Print – Heineken Slovensko
Mediálny partner: Shutterstock

Podobné príspevky