Sledujte nás

Young Lions Slovakia 2022: Porota bude hodnotiť 112 prác

Novinky, Young Lions

Na svojom prvom zasadnutí porota 19. apríla vyberie shortlistované práce, 21. apríla rozhodne o víťazoch, ktorých ešte v ten deň vyhlási.
Najväčšej popularite medzi súťažiacimi sa aj tento rok tešila kategória PRINT, v ktorej bolo odovzdaných 36 súťažných prác a hneď za ňou nasledovala kategória Digital s 29 súťažnými prácami. Nasledovali kategórie: Media (17), Design (9), PR (8), Film (7) a Marketers (6). Súťaž tak tento rok zaznamenala spolu 112 odovzdaných prác.
Pod vedením predsedu poroty Petra Kačenku (Wiktor Leo Burnett) bude o prácach rozhodovať kmeňová porota v zložení: 
Rastislav Uličný (MUW Saatchi & Saatchi),
Matej Valo (Elite – Monday Lovers),
Soňa Podstupková (freelance),
Tomáš Slobodník (Free Andy),
Michal Hornický (Kreatívna Dvojica). 
Kmeňovú porotu doplnia v jednotlivých kategóriách špecialisti a zástupcovia partnerov

  • DESIGN: Mykola Kovalenko (EFFE), a za partnera kategórie Matej Králik a Milan Malý z Klubu reklamých agentúr Slovenska,
  • DIGITAL: Matúš Hliboký (ADMA), a za partnera kategórie Lucia Hronská a Michal Behúnek z Asociácie mediálnych agentúr (AMA), 
  • FILM: Pepe Ehrenberger, a za partnera kategórie Yolka Udičová a Milan Bielik z Klubu reklamných agentúr Slovenska,
  • MARKETERS: Martina Hrivnáková (Ľudia z marketingu), a za partnera kategórie Karina Kuzmiaková a Ondrej Mikuš z Telekomu,
  • MEDIA: Tomáš Molnár, Patrik Sabo,  Branislav Marko, Miroslav Roško,  Tomáš Mladý (AMA), a za partnera kategórie Janka Vidrová a Ľuboš Gondáš z ČSOB,
  • PR: Soňa Lexmanová (APRSR), a za partnera kategórie Štefan Frimmer a Barbara Henterová zo Slovenskej sporiteľne,
  • PRINT: Matúš Bence, a za partnera kategórie Radoslava Stratená a Robert Kubička z Heineken Slovensko.

O súťaži Young Lions
Organizátorom súťaže Young Lions Slovakia je spoločnosť Ad Awards Association, ktorá je reprezentantom prestížneho reklamného festivalu Cannes Lions na Slovensku, Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovakia a odborný mesačník Stratégie.
Výsledky tohto ročníka budú vyhlásené 21. apríla. Víťazi národného kola súťaže Young Lions Slovakia postúpia do medzinárodného kola Young Lions Competitions,  ktoré sa v roku 2022 uskutoční online v termíne od 16. mája do 7. júna. Víťazi kategórií národného kola zároveň získavajú festival pass a pocestujú na festival kreativity Cannes Lions, ktorý sa uskutoční 20.-24. júna 2022. 
Partneri súťaže
Organizátori otvorili v roku 2022 všetkých 7 súťažných kategórií medzinárodnej licencie a partnermi jednotlivých kategórií sú: 
Design – Klub reklamných agentúr Slovenska
Digital – Asociácia mediálnych agentúr
Film – Klub reklamných agentúr Slovenska
Marketers – Telekom
Media  – ČSOB
PR – Slovenská sporiteľňa
Print – Heineken Slovensko
Mediálny partner: Shutterstock

Podobné príspevky