Sledujte nás

KRAS vytvára dlhodobú pomoc pre ľudí z Ukrajiny

Novinky

Súčasná situácia, ktorá postihla náš susedný štát Ukrajinu zasahuje nás všetkých. Ako demokratická spoločnosť nemôžeme nečinne prihliadať na to, ako nevinní ľudia a civilisti doplácajú na agresiu a porušovanie ich ľudských a občianskych práv. Ľuďom, ktorí sa ocitli uprostred vojnového konfliktu, prebiehajúceho len pár stoviek kilometrov od našich hraníc chceme pomôcť všetkými prostriedkami, ktoré máme v rámci svojich možností k dispozícii. 
Klub reklamných agentúr (KRAS) preto vyzval svoje členské agentúry, aby organizáciám a združeniam, ktoré sa chopili organizovania pomoci pre utečencov z Ukrajiny na slovenských hraniciach zaslali finančné  a hmotné príspevky. A pripájame aj ďalšie aktivity. Ako reklamná branža chceme svojou troškou prispieť čo najužitočnejšie. 
Členské agentúry sa okrem príspevkov zapájajú aj ďalšími formami pomoci, či už ide o poskytnutie ubytovania, alebo dobrovoľnícku pomoc. So špeciálnou ponukou sme oslovili aj stránku Pretlak, ktorá ponúka prehľad voľných pracovných pozícií a ponúk práce v kreatívnej branži. V spolupráci s Pretlakom vytvárame špeciálnu stránku s ponukami práce pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny kvôli vojnovému konfliktu. V tomto smere sme spojili sily aj s Asociáciou digitálnych marketingových agentúr (ADMA) a Art Directors Clubom (ADC) a spoločne sa podieľame na príprave stránky s voľnými pracovnými pozíciami. Ľuďom vyhnaným zo svojej vlastnej krajiny tým chceme umožniť ľahšie a rýchlejšie začlenenie sa do bežného života. 
So stránkou Pretlak chystáme tiež vytvorenie špeciálnych návodov o dokumentoch a činnostiach, ktoré ľudia potrebujú na získanie práce na Slovensku. Návody budú mať formu informačných článkov na webe Pretlak. 
S ponukou spolupráce sme oslovili aj ďalšie organizácie, z ktorých sa zatiaľ do efektívneho a dobre cieleného podania pomocnej ruky zapojili: Asociácia Public Relations Slovenskej Republiky (APRSR), Asociácia mediálnych agentúr (AMA), Rada pre reklamu (RPR) a pridávajú sa ďalšie inštitúcie. Chceme nadviazať dlhodobejšiu spoluprácu a koncepčnú prípravu rôznych foriem pomoci v tejto napätej, akútnej situácii. Vynasnažíme sa ľuďom opúšťajúcim Ukrajinu aspoň o trochu ľahšie zvládnuť súčasné dianie. Všetkým zapojeným členom, organizáciám a združeniam ďakujeme.

Podobné príspevky