Sledujte nás

Day

9 novembra, 2023
Do tohtoročného porovania rebríčka zverejňovaného Klubom reklamných agentúr Slovenska (KRAS) bolo zahrnutých 18 subjektov. Rebríček TAAS už viac ako 20 rokov v každoročnom porovnaní identifikuje poradie najväčších reklamných a marketingových agentúr. Tento rok sa na najvyššej priečke umiestnila agentúra Jandl s celkovým ukazovateľom gross income takmer 3,87 mil. EUR. Rebríčku ďalej dominuje aj agentúra Istropolitana Ogilvy, nasledovaná...