Sledujte nás

REBRÍČEK TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA ZA ROK 2022 BOL ZVEREJNENÝ!

Novinky, TAAS a TOP KRAS

Do tohtoročného porovania rebríčka zverejňovaného Klubom reklamných agentúr Slovenska (KRAS) bolo zahrnutých 18 subjektov.

Rebríček TAAS už viac ako 20 rokov v každoročnom porovnaní identifikuje poradie najväčších reklamných a marketingových agentúr. Tento rok sa na najvyššej priečke umiestnila agentúra Jandl s celkovým ukazovateľom gross income takmer 3,87 mil. EUR. Rebríčku ďalej dominuje aj agentúra Istropolitana Ogilvy, nasledovaná agentúrami Wiktor Leo Burnett, MUW/SAATCHI, TRIAD, MADE BY VACULIK, Elite/Monday Lovers, Zaraguza a Effectivity. Prvú desiatku agentúr s najväčším trhovým podielom v porovnaní zúčastnených agentúr uzatvorila spoločnosť THIS IS LOCCO.  

Agentúry sa v rebríčku umiestňujú na základe výsledku ukazovateľa gross income, vyjadrujúceho tržby z ich hlavnej činnosti, ktorý je následne očistený o refakturáciu. Do výpočtu gross income teda nevstupujú ani také položky ako sú bankové úroky, výnosy z podnikania na finančnom trhu, kurzové rozdiely, príjmy z predaja majetku a iné finančné príjmy alebo poplatky, ktoré nesúvisia s hlavnou činnosťou agentúr.

Za vyhodnotenie tohto ukazovateľa, ako aj za nezávislosť a dôveryhodnosť rebríčka TAAS zodpovedá už druhú dekádu popredná poradenská spoločnosť BDO. „Pozitívny rastový trend rebríčka v počte zúčastnených agentúr a rozširujúca sa báza porovnávaných trhových dát relevantnosť celého rebríčka iba násobí. Ako odborný poradca dohliadajúci na regulérnosť rebríčka sme preto radi, že do porovnania vstupuje čoraz viac agentúr“, hovorí Peter Gunda, Managing Partner poradenskej spoločnosti BDO, ktorá dohliada na regulérnosť rebríčka.

PoradieNázov agentúryČlenstvo v KRASGross Income 
(EUR)
1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.člen3 869 507
2Istropolitana Advertising, s.r.o.člen3 120 202
3Wiktor Leo Burnett, s.r.o.člen2 407 058
4MUW/Saatchi & Saatchi, spol. s r.o.člen2 316 662
5TRIAD s.r.o.člen2 037 235
6MADE BY VACULIK, s.r.o.člen1 953 670
7Elite / Monday Lovers, s.r.o.člen1 668 190
8Zaraguza s.r.o.člen1 479 246
9Effectivity s.r.o.člen1 374 001
10THIS IS LOCCO s.r.o.člen1 363 936
11Oh my DOT Bratislava s.r.o.člen1 294 300
12MullenLowe GGK s.r.o.člen1 294 254
13Free Andy s.r.o.nečlen925 837
14Applepie, s.r.o.člen495 458
15Respect APP s.r.o.člen409 561
16Mannschaft s.r.o.nečlen342 090
17Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.člen184 070
18Kreatívna Dvojica s.r.o.nečlen152 534

„Ďakujeme všetkým agentúram, ktoré sa rebríčka zúčastňujú každoročne, ale aj nováčikom, ktorí  do porovnania vstupujú. Ako garanti sme hrdí, že sa nám darí tento najdlhšie zverejňovaný a predovšetkým na Slovensku jediný, nezávislým poradcom auditovaný rebríček ekonomickej výkonnosti vydávať“, dodáva Silvia Cyprichová, výkonná riaditeľka KRASu.    

Podobné príspevky