Sledujte nás

Harmonogram Effie 2014

Novinky

Harmonogram Effie 2014

10.10. Deadline zaslania prihlášok Effie 2014

17.10. Final deadline na zaslanie prihlášok Effie 2014

20.10. Zasadnutie Dozorného výboru ku kontrole prihlásených kampaní

23.10. Zaslanie prihlášok porote 1.kolo

30.10. Odovzdanie hodnotenia 1.kolo

4.11. Zaslanie prihlášok porote 2.kolo

12.11. Odovzdanie hodnotenia 2.kolo

18.11. Zasadnutie poroty 2.kolo

19.11. Verejné prezentácie v aule EU

20.11. Slávnostné vyhlásenie výsledkov Effie 2014

Podobné príspevky