Sledujte nás

Verejné prezentácie shortlistovaných prác v kategóriách DIGITAL, MARKETERS, MEDIA, PR