Sledujte nás

Zlatá a dve bronzové EFFIE pre Wiktor Leo Burnett

Novinky

Tento rok sa konal už 13. ročník národnej súťaže efektivity marketingovej komunikácie EFFIE Slovakia. Prihlásených v nej bolo celkovo 25 projektov, ktoré posudzovala 19 členná porota sa o titul najefektívnejšia kampaň uchádzali v šiestich kategóriách.
Z celkovo štyroch prihlásených projektov Wiktor Leo Burnett získali najvyššie ocenenia tri , ktoré získali Zlatú EFFIE a 2 x Bronzovú EFFIE
Kategória Telekomunikačné služby:
Orange Improliga, Orange Slovenko – Zlatá EFFIE
Street Art Gallery, Orange Slovensko – Bronzová EFFIE

Kategória Finančné služby:
Nerobte nič bez toho, aby ste na tom zarobili , J&T BANKA – Bronzová EFFIE

Zisk zlatej a dvoch bronzových EFFIE v rámci jedného ročníka je pre Wiktor Leo Burnett jeden z najleších výsledkov v histórii. Špeciálne poďakovanie preto patrí nášmu strategickému tandemu – Vladovi Lefíkovi a Márii Gablíkovej, ktorí sa o smerovanie našich značiek a kampaní dennodenne pričiňujú.
Ukážky našich case studies prihlásených do EFFIE si môžete stiahnuť tu. Fotky z odovzdávania ocenení EFFIE Slovakia.

Podobné príspevky