Sledujte nás

Verejné prezentácie shortlistovaných kampaní

Novinky

10.00     Zvolenský paradiss
Klient:  SENOBLE Central Europe, s.r.o.
Agentúra:
Istropolitana Ogilvy

10.20     Hlasová biometria TB
Klient:  Tatra banka, a.s.
Agentúra:
MADE BY VACULIK

10.40     Mobilné platby TB
Klient:  Tatra banka, a.s
Agentúra:
MADE BY VACULIK

11.00     Pravda o investovaní
Klient:  J&T banka a.s.
Agentúra:
Wiktor Leo Burnett

11.20     Strecha – Flexipôžička na rekonštrukciu
Klient:  VÚB Banka, a.s.
Agentúra:
Istropolitana Ogilvy

11.40     FunFón Férofka
Klient:  Orange Slovensko a.s.
Agentúra:
Wiktor Leo Burnett

Podobné príspevky