Sledujte nás

Uzávierka EFFIE Slovakia 2012

Novinky

Klub reklamných agentúr Slovenska vyhlasuje ďalší, už štrnásty ročník národnej súťaže efektivity marketingovej komunikácie EFFIE Slovakia 2012.
Do súťaže môžu byť prihlásené  kampane,  ktoré začali a skončili medzi 1. Augustom  2011  až 30. júlom 2012. Začiatok kampane pritom može začať i pred týmto termínom za dodržania pravidla, že koniec kampane spadá do tohto časového intervalu. Termín uzávierky prihlášok je  5. októbra 2012.
Všetky detailné informácie o EFFIE Slovakia, vrátane termínov, aktuálneho štatútu a vzorovej prihlášky je možné nájsť na www.effie.sk .
Porota EFFIE je tvorená 18 porotcami zastupujúcimi viaceré oblasti marketingovej komunikácie. Tvoria ju 5 zástupcovia reklamných agentúr, 5 zástupcovia  zadávateľov reklamy, 3 zástupcovia prieskumných agentúr, 3 zástupcovia mediálnych agentúr, 1 zástupca odborného média a 1 zástupca školstva.   
Zloženie poroty a deadline súťaže EFFIE 2012

Predsedníčka   poroty
Zuzana Putalová                       Heineken Slovensko

Zástupcovia zadávateľov reklamy
Džamila Hrtúsová                       Julius Meinl
Miloš Lalka                                Orange Slovensko
Marek Mikle                               VUB Banka
Jiří Vlasák                                 Kofola  ČeskoSlovensko

Zástupcovia  reklamných agentúr

Katarína Adamkovičová             Respect APP
Kamil Charvát                          MUW Saatchi & Saatchi
Peter Kontra                           Wiktor Leo Burnett
Richard Mareček                      Lowe GGK
Zuzana Ďurčeková                   MADE BY VACULIK

Zástupcovia výskumných agentúr
Andrea Davidová                     TNS Slovakia
Július Filo                                GfK Slovakia
Jakub Malý                              IPSOS Tambor SK

Zástupcovia mediálnych agentúr
Vladimír Behúň                         PhD
Boris Pokorný                          Unimedia
Branislav Polák                        Starmedia

Zástupca médií
Daniela Záležáková                    Ecopress
Jan Patera                               Marketing & Media

Zástupca za  školstvo
Prof. Pavel Horňák                   KAMAKO na FiFUK

O EFFIE:
EFFIE Slovakia je národna súťaž efektivity marketingovej komunikácie.
Je to súťaž výnimočného marketingového myslenia a schopnosti kombinovať viaceré zložky marketingovému programu, ktoré jednoznačne prispeje k prekročeniu stanovených marketingových a komunikačných cieľov, alebo tieto ciele umožní dosiahnuť pri vynaložení nižších nákladov.
História EFFIE siaha do roku 1968, kedy The New York American Marketing Association po prvý raz udelila ocenenie EFFIE award.
Podľa medzinárodného prieskumu reklamy (GWA) je EFFIE najprestížnejšia súťaž v oblasti komerčnej komunikácie. Koná sa vo viac ako štyridsiatich vyspelých krajinách sveta a má i dva nadnárodné formáty: Euro Effie a Global EFFIE.
Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) licenciu získal v roku 1999 a EFFIE Slovakia 2012 je už štrnástym ročníkom tejto súťaže na Slovensku.

Podobné príspevky