Sledujte nás

Trúfate si na EFFIE?

EFFIE, Novinky
Klub reklamných agentúr Slovenska dnes ráno zverejnil prvé termíny pre národnú súťaž efektivity v marketingovej komunikácii EFFIE Awards Slovakia 2016. Agentúry môžu svoje práce prihlasovať od dnes až do 17. októbra 2016 v prípade skorej uzávierky, alebo až do 24. októbra 2016, na kedy je stanovený finálny deadline. 
Od toho, či agentúra prácu prihlási v skorej uzávierke alebo vo finálnej, závisí aj výška poplatku za prihlásenú prácu. Pre členov KRAS je suma za prihlášku 400/600 eur (bez DPH), pre nečlenov KRAS 500/700 eur (bez DPH). Agentúry, ktoré prihlasujú prácu do súťaže historicky po prvý raz, majú znížený poplatok o 50%.
Prihlásiť prácu môžete len do jednej kategórie
Oproti minulému roku nastala zmena štatútu súťaže iba v jednom bode. Agentúry viac nebudú môcť prihlasovať práce do jednej z produktových kategórií a súčasne do jednej zo špeciálnych kategórií, ale budú si musieť vybrať naprieč všetkými kategóriami iba jednu. K prihláške by mali priložiť aj case video alebo PPT prezentáciu, ktoré budú slúžiť na prezentačné účely a budú zverejnené až po odovzdaní hodnotenia poroty. 
Súťažné kategórie a ceny
Agentúry sa budú aj tento rok uchádzať o ceny bronzovej, striebornej a zlatej EFFIE, ale tiež o ocenenie najvyššie, Grand EFFIE. Grand EFFIE porota môže i nemusí udeliť. Udelí ju v prípade, že niektorú z prác bude považovať za výnimočné reklamné dielo s mimoriadnou úrovňou efektivity.
Produktové kategórie
a) FMCG – potraviny a nápoje
b) FMCG ostatné /kozmetika , drogéria/
c) Healthcare
d) Tovar dlhodobej spotreby
e) Automotive
f) Finančné služby – POISŤOVNE
g) Finančné služby – BANKY – produkty a služby , iné
h) Nefinančné služby
i) Médiá
j) Kultúrny marketing
k) Telekomunikačné služby
l) WEB spoločnosti / služby
m) Dobročinný marketing (sociálne a ekologické kampane)
Špeciálne kategórie
a) David a Goliáš
b) Small Budgets 
c) Media Inovations/Events
d) Digital
Nominujte porotcu
V súťaži EFFIE Awards Slovakia zasadnú dve poroty. V prvom kole hodnotenia je porota zložená z minimálne desiatich zástupcov zadávateľov reklamy a zástupcov reklamných agentúr v pomere 3:2.  V II. kole hodnotenia tvoria porotu 4 zástupcovia reklamných agentúr, 4 zástupcovia zadávateľov reklamy a ďalších päť porotcovských miest je otvorených. Obsadia ich odborníci z oblasti marketingovej komunikácie.

Nie je obmedzené, či musí ísť o odborníkov z oblasti školstva, médií či výskumu, dôležitá je kvalita samotných porotcov. Nominovať ich môže ktokoľvek od profesijných združení (napr. AKA, ADMA , AMA, SAVA, IAB Slovakia) cez slovenské univerzity marketingového zamerania až po fyzické či právnické osoby. 

Máte tip na porotcu? Nomináciu pošlite na petra@kras.sk do piatka 17. októbra do polnoci.  Nezabudnite, že ku každej nominácii je nevyhnutné pripojiť aj životopis.  
EFFIE Awards Slovakia 2016 vyvrcholí vo štvrtok 24. novembra v Pivárni Bokovka
17.10.2016 Skorý deadline EFFIE 2016 so zníženou sumou:  400 / 500 eur (bez DPH)
24.10.2016 Final deadline EFFIE 2016 za štandardnú sumu: 600 / 700 eur (bez DPH)
21.11.2016 Zasadnutie poroty
24.11.2016 Verejné prezentácie a Slávnostné vyhlásenie výsledkov EFFIE 2016 a Agentúra roka
Viac informácií o súťaži a jej pravidlách nájdete na www.effie.sk. 

Podobné príspevky