Sledujte nás

TRIAD Advertising novým členom KRASu

Novinky

Členmi prezídia KRAS-u sa stali:   Juraj Vaculík  /MADE BY VACULIK/, Róbert Weber / MUW Saatchi & Saatchi/,  Valér Hlobil / JANDL, marketing a reklama/,   Peter Kontra  / Wiktor Leo Burnett/ a Marek Pajtáš /Lowe GGK/.  Prezidentom KRAS bol opätovne jednomyseľne  zvolený Juraj Vaculík.
 Dozorný výbor zostal v pôvodnom zložení – Yolka Udičová /Respect APP/ František Toman /Istropolitana Ogilvy/ a Vladimír Valkovič /Progress Promotion/.
 Rozhodnutím Valného zhromaždenia sa novým riadnym členom KRAS stala agentúra TRIAD Advertising.  Po re-definícii podmienok prijatia KRAS umožňuje členstvo všetkým agentúram, ktoré kontinuálne tvoria reklamu, ktorá je oceňovaná doma, alebo v zahraničí.

Podobné príspevky