Sledujte nás

TAAS 2022 – REBRÍČEK TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA JE TU AJ TENTO ROK

Novinky, TAAS a TOP KRAS

Uzávierka dát pre vznik rebríčka ekonomickej výkonnosti podľa parametra Groos Income sa koná 17. augusta 2023.

Všetky slovenské reklamné a marketingové agentúry, ktoré prejavia záujem a zúčastnia sa dotazovania sú následne zoradené podľa výšky ich Gross Income, ktorý je jediný celosvetovo uznávaný porovnávací parameter ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr.  

„TAAS je auditovaný rebríček, v ktorom sa majú možnosť pomerovať všetky agentúry, ktoré o to prejavia záujem a poskytnú doňho dáta. Nie je privilegovaný členom KRAS, naopak je otvorený a dobrovoľný. Nie je ani žiadnou novinkou, KRAS ho v spolupráci s auditorskou spoločnosťou BDO realizuje už druhé desaťročie. Parameter ekonomickej výkonnosti je zohľadňovaným a bodovaným kritériom pre zaradenie do súťaže Agentúra roka, čo je ďalší z motívov, prečo sa doňho zapojiť“, hovorí Silvia Cyprichová, výkonná riaditeľka KRAS.

Ako sa zúčastniť rebríčka TAAS?

V prípade záujmu sa rebríčka TAAS zúčastniť, je potrebné kontaktovať sekretariát KRAS na adrese kras(at)kras.sk a do  17. augusta 2023 poskytnúť údaje a vyplniť Formulár.
Schvaľovacie zasadnutie agentúr účastných v rebríčku sa bude konať 28. septembra 2023. 

Ako sa zostavuje TAAS?

  • Agentúry, ktoré sa rozhodnú zaradiť do TAAS 2022 vyplnia elektronicky Formulár
  • Tieto podklady preberá priamo a cez zabezpečený prístup nezávislý poradca, ktorým je audítorská spoločnosť BDO.
  • Nezávislý poradca zostaví anonymný grafikon odchýlok jednotlivých sledovaných účtovných parametrov a predloží ho  kontrolnej komisii, ktorá bude  pozostávať z vyžrebovaných zástupcov agentúr, ktoré sa rebríčka účastnia.
  • Kontrolná komisia na základe podkladov predložených nezávislým poradcom určí tie subjekty (bez toho aby poznala ich mená, resp. obchodné názvy), ktoré nezávislý poradca bude ďalej dotazovať a prípadne od nich žiadať doplňujúce vysvetlenia k nahláseným údajom.
  • Po tomto procese nezávislý poradca zostaví predbežný rebríček, grafikon odchýlok a komentár z komunikácie s agentúrami. Kontrolná komisia v odôvodnených prípadoch môže dotknutej agentúre, ktorá relevantne nezdôvodnila nezrovnalosti v niektorej položke, navrhnúť zníženie tejto položky na úroveň benchmarku ročníka. V prípade, že agentúra nebude s takýmto návrhom súhlasiť, Kontrolná komisia navrhne dotknutú agentúru nezaradiť do rebríčka.  
  • Konečnú verziu rebríčka schvaľuje tzv. Schvaľovacie zasadnutie, ktoré je zložené zo všetkých zúčastnených agentúr a bude sa konať vo štvrtok 28. septembra 2023. 

Výsledný rebríček TAAS 2022 sekretariát KRAS-u zverejní v médiách. 

Kompletné Zásady Top Advertising Agencies Slovakia 2022.

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej  republike.

Rebríček sa realizuje a zverejňuje raz ročne a jeho garantom je Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky (KRAS).  

Podobné príspevky