Sledujte nás

Spúšťame prijímanie nových členov

Novinky

„Srdečne pozývam všetky agentúry, ktoré majú chuť pracovať v našom združení a spoločne tak kultivovať trh marketingu a reklamy. Sme otvorení čerstvým, novým „hlavám“ s nápadmi, ktoré posunú naše aktivity zas o kus ďalej. Naše dvere sú otvorené, budeme mať radosť z každého nového člena!“ hovorí Zuzana Ďurčeková, prezidentka KRASu. 
Riadnymi členmi KRAS sa môžu stať reklamné agentúry, ak spĺňajú minimálne tri zo štyroch nasledovných kritérií (kritérium s dosiahnutím bodov za súťaže musí byť splnené vždy): 

  1. obrat za rok 2020 vo výške minimálne 200.000 EUR, 
  2. minimálne 6 stálych spolupracovníkov v posledných 6 mesiacoch v štruktúre spoločnosti na základe akéhokoľvek vzťahu (pracovný pomer, freelancers, slobodné povolania …), 
  3. poskytovanie komplexných komunikačných služieb minimálne trom rôznym klientom počas posledného roka, 
  4. dosiahnutie kumulatívne minimálne 100 bodov v súťažiach podľa bodového systému súťaže Agentúra roka za hodnotené roky 2020-2021. 

Kompletné pravidlá prijímacieho konania určujú stanovy KRAS.
Prijímací proces bude pozostávať z dvoch kôl. V prvom kole budú posúdené všetky žiadosti na základe splnenia formálnych podmienok a požadovaných finančných ukazovateľov. Druhé kolo pozostáva z osobných prezentácií uchádzačov.
Prihlášky a žiadosti o členstvo budú prijímané do 28. februára 2022, osobné prezentácie prebehnú v marci 2022. 
Pre podrobnejšie informácie o prijímacom procese a jeho podmienkach kontaktujte: Gabriela Benka-Rybárová, gabriela@kras.sk. 

Podobné príspevky