Sledujte nás

Róbert Slovák opäť prezidentom

Novinky
Novým členom prezídia sa stal Alexander Smik z agentúry Apple Pie. V prezídiu ďalej pokračujú Zuzana Ďurčeková (Made by Vaculik), Peter Kontra (Wiktor Leo Brunett), Marek Pajtáš (MullenLowe GGK) a Róbert Slovák (Respect APP). O zložení prezídia rozhodlo Valné zhromaždenie KRAS v polovici septembra tohto roka. Prezídium si na svojom prvom zasadnutí zvolilo za prezidenta Róberta Slováka.
Veľkou témou KRASu pre najbližšie obdobie bude iniciatíva za etické tendrovanie, ktorá by mala zlepšiť systém výberových konaní. Jej cieľom je eliminovať zbytočné tendre, zvýšiť vzájomnú dôveru medzi agentúrami a zadávateľmi. Čoskoro bude na webstránke KRASu spustená beta verzia tzv. Etického tendra, ktorú budú mať agentúry, zadávatelia i odborná verejnosť možnosť pripomienkovať a pomôcť tak nastaviť jasné pravidlá tendrovania, z ktorých budú profitovať obe strany. 
Prezident KRASu Róbert Slovák o novom funkčnom období hovorí: „Rád by som prispel k intenzívnejšej komunikácii so zadávateľmi a nadchol ich pre ideu lepších pravidiel tendrovania ale aj pre hlbšiu spoluprácu na ďalších aktivitách KRASu. Vážim si dôveru členov KRASu a verím, že v ďalšom funkčnom období posilníme pozíciu a význam klubu v očiach celej brandže.“
Prezídium má v pláne naďalej pokračovať v zlepšovaní aktivít KRASu. Najprestížnejšiu kreatívnu súťaž na Slovensku, Zlatý klinec, má ambíciu obohatiť o pestrejší program. Pri súťaži o najefektívnejšiu reklamu, EFFIE Awards Slovakia, má víziu zvyšovať jej štandard.  V  zostavovaní rebríčka ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS chce zvýšiť transparentnosť a reflektovať súčasnú situáciu na trhu. Chce tiež pokračovať v spolupráci s Radou pre reklamu na obľúbenom pravidelnom evente Raňajky s reklamou. A ako reprezentant festivalu Cannes Lions na Slovensku má víziu zintenzívniť spoluprácu s organizátormi festivalu a poskytnúť príležitosť väčšiemu počtu nadaných mladých ľudí zapojiť sa do súťaže Young Lions a ukázať tak svoj talent aj v zahraničí. 
Na činnosť Klubu reklamných agentúr Slovenska a na napĺňanie jeho zámerov bude dohliadať Dozorný výbor v novom zložení: Daniel Abrahám (Effectivity POWERED BY PUBLICIS), Martin Blaško (ZARAGUZA) a František Toman (Istropolitana Ogilvy).  Dozorný výbor bol v tomto zastúpení zvolený na najbližšie tri roky. 

Podobné príspevky