Sledujte nás

Nominácie do poroty EFFIE 2019

EFFIE, Novinky

I tento rok je tu príležitosť aj pre verejnosť nominovať odborníkov z oblasti marketingovej komunikácie, ktorí zasadnú do poroty II. kola hodnotenia. To pozostáva zo 4 zástupcov reklamných agentúr, 4 zástupcov zadávateľov a 5 odborníkov z oblasti marketingovej komunikácie. Odborníkov zvolí Valné zhromaždenie Klubu reklamných agentúr Slovenska na základe nominácií od profesijných združení, univerzít s marketingovým zameraním, fyzických či právnických osôb. Nominovaní môžu byť aj porotcovia zo zahraničia.

 

Kľúčové termíny pre porotu II. kola:

06.11. Zaslanie prihlášok porote

14.11. I. Zasadnutie poroty

19.11. Odovzdanie hodnotenia porotcov

22.11. Verejné prezentácie pred porotou

22.11. II. zasadnutie poroty 2. kola

22.11. Vyhlásenie výsledkov EFFIE 2019, Mlynica

26.11  Porota 2. kola prezentuje výsledky s odôvodnením svojho rozhodnutia

          Raňajky s reklamou: EFFIE špeciál, od 8.30 hod. Foxford

 

 

Nomináciu pošlite  na simekova@kras.sk najneskôr do 16. októbra 2019 do polnoci. Nezabudnite, že ku každej nominácii je nevyhnutné pripojiť aj nominačný list.   

 

 

Podobné príspevky