Sledujte nás

LOWE GGK sa mení na MULLENLOWE GGK

Novinky
V januári 2016 bola predstavení nová korporátna identita skupiny. Najvýraznejším prvkom novej identity značky je logo „Challenger Octopus“, ktoré je dielom MullenLowe Brasil.
Jose Miguel Sokoloff, prezident MullenLowe Group Global Creative Council: „Nová identita značky dokonale stelesňuje pozíciu MullenLowe Group ako kreatívnej spoločnosti s postojom vyzývateľa, ochotnej vziať na seba riziko. Zároveň podčiarkuje hlavnú konkurenčnú výhodu našej siete, ktorou je „hyperbundling“ – čiže maximálna previazanosť a spolupráca všetkých našich divízií.”
V januári 2016 sa všetkých 90 agentúr v 65 krajinách premenovali na MullenLowe. Toto sa týka aj slovenskej agentúry Lowe GGK, ktorá má so sieťou afilačnú zmluvu.
Od začiatku februára je nový názov agentúry MullenLowe GGK.
Zdroj: Mullenloweggk.sk

Podobné príspevky