Sledujte nás

KRAS zverejnil rebríček Top Advertising Agencies Slovakia 2018 s novou metodikou

Novinky, TAAS a TOP KRAS

Dňa 20. augusta Klub reklamných agentúr zverejnil  konečnú verziu rebríčku Top Advertising Agencies Slovakia za rok 2018.  Do  rebríčka reklamných agentúr sa tento rok zapojilo 11 agentúr Apple Pie, Effectivity Powered by Publicis, Istropolitana Ogilvy, JandL, marketing a reklama,  MullenLOWE GGK, MUW SAATCHI & SAATCHI,  MADE BY VACULIK,  Triad, Wiktor Leo Burnett, Zaraguza a nový člen KRASu Elite Solutions.    

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej republike. Garantom rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS). Tento rebríček je jediným auditovaným rebríčkom na Slovensku, pričom v úlohe nezávislého audítora, resp. odborného poradcu  už viac ako 11 rokov pôsobí spoločnosť BDO, ktorá je súčasťou celosvetovo piatej najväčšej siete audítorských a poradenských spoločností, ktoré poskytujú svoje profesionálne služby vo viac ako 160 krajinách sveta.

 

Rebríček zverejňuje KRAS raz za rok a agentúry sú v ňom zoradené podľa výšky ich Gross Income. Gross Income predstavuje jediný celosvetovo uznávaný porovnávací parameter ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr a zároveň predstavuje tzv. hrubý zisk reklamných agentúr z ich hlavnej činnosti pozostávajúci zo súčtu ich pridanej hodnoty a vybraných nákladových položiek režijného charakteru akými sú napr. spotreba materiálu, energií, nájomné, náklady na reprezentáciu a ďalšie.

Účasť v TAAS je zároveň aj hlavným kritériom pre zaradenie do súťaže Agentúra roka.

 

Tento rok Klub reklamných agentúr Slovenska pristúpil k úprave metodiky vykazovania výšky Gross Income.

 

O zmene metodiky vykazovania Gross Income v rámci rebríčka TAAS sa diskutovalo už niekoľko rokov a to najmä s ohľadom na zmeny v odvetví a špecifickosti práce, ktorými prechádzajú reklamné agentúry pôsobiace na európskom trhu. Aj preto sa agentúry rozhodli v tomto roku pristúpiť na zmenu metodiky vo vykazovaní Gross Income v rámci rebríčka TAAS, ktorá by mala reálnejšie odzrkadľovať ekonomickú výkonnosť jednotlivých agentúr.  Dôvodom bola rastúca rôznorodosť modelov spolupráce jednotlivých reklamných agentúr, ktorú, vzhľadom na starú metodiku, nebolo možné zohľadniť v Gross Income, a tak údaje v rebríčku TAAS nereflektovali skutočnú ekonomickú výkonnosť reklamných agentúr zapojených do tohoto rebríčka. " dodáva Zuzana Povecová, Manager BDO Slovensko.

Svoje prvenstvo po minulom roku opäť potvrdila agentúra Wiktor Leo Burnett, s rozdielom 224.049 Eur pred agentúrou JandL, marketing a reklama. Tretiu priečku v rebríčku TAAS obsadila agentúra MADE BY VACULIK.

Tento rok po prvýkrát členské agentúry Klubu Reklamných Agentúr Slovenska  zverejňujú popri rebríčku aj niektoré vybraté nákladové ukazovatele.

Priemerný branžový medziročný nárast miezd 2018 vs 2017 sledovaný na členských agentúrach KRAS predstavuje nárast o 5,6 % .

Členovia KRAS ďalej vykázali za rok 2018 v poriemere 2943 hodín investovaných do tendrov. V hodnote práce na jednu agentúru to znamená náklad v objeme 264 163 EUR čo dokopy za členské agentúry KRAS znamená investíciu do tendrov vo výške 2 905 477 EUR, čo je 13,29% z kumulovaného objemu Gross Income rebríčka TAAS 2018.

 

REBRÍČEK TAAS 2018

Poradie reklamnej agentúry

Reklamná agentúra

Členstvo v združení KRAS

Gross income 2018 (EUR)

Gross income 2017 (EUR)*

1

Wiktor Leo Burnett, s.r.o.

člen

4 115 763

4 297 287

2

JandL, marketing a reklama, s.r.o.

člen

3 891 714

4 082 412

3

MADE BY VACULIK, s.r.o.

člen

2 678 182

2 286 587

4

MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.

člen

2 269 563

2 524 038

5

Istropolitana Advertising, s.r.o.

člen

2 221 557

2 668 443

6

TRIAD s.r.o.

člen

1 746 934

1 544 106

7

Zaraguza, s.r.o.

člen

1 576 996

1 215 150

8

Effectivity s.r.o.

člen

1 510 057

993 500

9

MullenLowe GGK s.r.o.

člen

1 278 869

1 504 867

10

Elite Solutions, s.r.o.

člen

580 719

N/a

11

Apple Pie, s.r.o.

člen

573 791

406 283

 

*    údaje zohľadňujúce prepočet pri použití novej metodiky roka 2018. Zobrazenie len pre informatívne účely.

 

 

Zdroj: BDO, spol. s r.o.

 

Podobné príspevky