Sledujte nás

KRAS prijal nového člena. Je ním ZARAGUZA

Novinky

„KRAS združuje najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry na Slovensku a my veríme, že ZARAGUZA medzi tieto agentúry patrí. Záleží nám na úrovni slovenskej reklamy a radi by sme ju pozdvihovali nielen úspešnými multichannel kampaňami, ale aj pôsobením v tomto združení. Preto máme veľkú radosť, že Valné zhromaždenie rozhodlo o našom prijatí,“ vyjadril sa Ľubomír Matejovič, výkonný riaditeľ  ZARAGUZA.
Agentúra ZARAGUZA pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009 a má za sebou množstvo svetových i domácich úspechov. Podľa výsledkov národnej kreatívnej súťaže Zlatý klinec sa v rokoch 2010, 2011, 2012 a 2013 stala štyrikrát po sebe najoceňovanejšou digitálnou agentúrou na Slovensku.
Svojím vstupom do KRAS-U tak podporí celkovú víziu organizácie – zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie.

Podobné príspevky