Sledujte nás

Konferencia Rady pre reklamu Byť etickým je normálne. Aj na internete.

Novinky

Využitie internetu v komerčnej komunikácii je dnes neodmysliteľnou súčasťou marketingovo-komunikačných stratégii firiem a jeho potenciál nepochybne oceňujú aj samotní spotrebitelia. Napriek tomu počet sťažností na internetovú reklamu stúpa. Akých etických prešľapov sa dopúšťajú inzerenti a agentúry pri online komunikácii? A ako je možné aplikovať ustanovenia Kódexu a vybranej legislatívy na komunikáciu v prostredí internetu? Cieľom konferencie je priblížiť prácu Arbitrážnej komisie a informovať o aktuálnych trendoch v komerčnej komunikácii, na ktorú je verejnosť citlivá.

Program:


09:30 – 10:00        Registrácia účastníkov

10:00 – 10:15        Úvod konferencie
                              Zuzana Mistríková – prezidentka RPR

 

10:15 – 10:35        Etika na webe z pohľadu ustanovení Kódexu

Vysvetlenie princípov, celkového kontextu a spôsobu uplatňovania ustanovení Kódexu                na online prostredie  

Radoslav Kutaš – spoluautor Etického kódexu RPR

 

10:35 – 11:20        Predstavenie najzaujímavejších prípadov v rámci RPR SR

Prezentácia príkladov posudzovaných reklám a rozhodovania Arbitrážnej komisie v kontexte
komunikácie na webe

Jarmila Grujbárová – predsedníčka Arbitrážnej komisie

 

11:20 – 11:50        Netiketa – etiketa na internete

Návod na používanie slušného správania sa na webe

Ria Achberger – výkonná riaditeľka KRASu

11:50 – 12:10         Coffee Break

12:10 – 13:10         Online marketing a vybrané právne aspekty

– nové pravidlá ochrany spotrebiteľa pri elektronickom obchode

– e-mail marketing

– ochrana osobných údajov

– preberanie obsahov

                              Slavomíra Salajová – podpredsedníčka Arbitrážnej komisie 

13:10 – 13:40   10 praktických tipov ako robiť a nerobiť digitálnu komunikáciu

Praktické rady, pre agentúry a ich klientov z oblasti etiky a legislatívy, užitočné pri tvorbe digitálnych projektov a kampaní.
Pavol Kubán  – prezident Asociácie digitálnych marketingových agentúr

13:40 – 14:00        Diskusia

Záujem o účasť prosím potvrďte vyplnením a zaslaním formulára na http://www.rpr.sk/sk/konferencia 

Podobné príspevky