Sledujte nás

EFFIE Slovakia 2015: Nové termíny, nové pravidlá

EFFIE, Novinky
Termíny pre národnú súťaž efektivity v marketingovej komunikácii EFFIE Slovakia 2015 sú známe. Agentúry môžu svoje práce prihlasovať od dnes až do 19. októbra 2015 v prípade, že chcú stihnúť skorú uzávierku, alebo až do 26. októbra 2015, na kedy je stanovený finálny deadline. Popri prihláške majú po novom možnosť dodať aj case video (alebo PPT prezentáciu), ktoré bude slúžiť na prezentačné účely a bude zverejnené až po odovzdaní hodnotenia poroty.

Tí, ktorí prihlásia prácu skôr, zaplatia menej
Kampane je možné prihlásiť do jednej z produktových kategórií a súčasne do jednej zo špeciálnych kategórií (David a Goliáš, Small Budgets, Media Inovations/Events a Digital), ktoré súťaž sprístupňujú aj menším agentúram. Poplatok za prihlásenie práce závisí od toho, či agentúra prácu prihlási v skorej uzávierke alebo vo finálnej. Pre členov KRAS je suma za prihlášku 400/600 eur (bez DPH), pre nečlenov KRAS 500/700 eur (bez DPH).
Tento rok sa organizátor súťaže Klub reklamných agentúr Slovenska rozhodol znížiť poplatok za prvú prihlásenú prácu o 50%, a to pre tie agentúry, ktoré reklamnú kampaň prihlasujú do súťaže historicky po prvý raz.
Agentúry sa so svojimi prácami oproti minulým ročníkom uchádzajú nielen o ocenenie bronzovej, striebornej a zlatej EFFIE ale aj o ocenenie najvyššie – Grand EFFIE. Porota však ocenenie môže i nemusí udeliť. Udelí ho v prípade, že niektorú z prác bude považovať za výnimočné reklamné dielo s mimoriadnou úrovňou efektivity.

Do poroty pribudli piati odborníci z oblasti marketingovej komunikácie 
Zmeny v pravidlách EFFIE Slovakia sa týkajú aj fungovania poroty. V súťaži EFFIE zasadnú dve poroty. V prvom kole hodnotenia je porota  zložená z minimálne desiatich zástupcov zadávateľov reklamy a zástupcov reklamných agentúr v pomere 3:2. Porotcovia z prvého kola hodnotenia môžu byť zvolení aj za porotcov v druhom kole hodnotenia.  V II. kole hodnotenia tvoria porotu 4 zástupcovia reklamných agentúr a 4 zástupcovia zadávateľov reklamy.
Ďalších päť porotcovských miest je po prvýkrát v histórii súťaže otvorených. Nie je obmedzené, či musí ísť o odborníkov z oblasti školstva, médií či výskumu, dôležitá je kvalita samotných porotcov. Nominovať ich môže ktokoľvek od profesijných združení (napr. AKA, ADMA , AMA, SAVA, IAB Slovakia) cez slovenské univerzity marketingového zamerania až po fyzické či právnické osoby.

Máte tip na porotcu? Pošlite nám nomináciu. Nezabudnite, že ku každej nominácii je nevyhnutné pripojiť aj životopis.

EFFIE Slovakia 2015 vyvrcholí vo štvrtok 26. novembra 

19.10.2015 Skorý deadline EFFIE 2015 so zníženou sumou:  400 / 500 eur (bez DPH)
26.10.2015 Final deadline EFFIE 2015 za štandardnú sumu: 600 / 700 eur (bez DPH)
24.11.2015 Zasadnutie poroty
26.11.2015 Verejné prezentácie a Slávnostné vyhlásenie výsledkov EFFIE 2015 a Agentúra roka
Viac informácií o súťaži a jej pravidlách nájdete na Effie.sk. 

Podobné príspevky