Sledujte nás

ASOCIÁCIA PR sa pridala k Etickému tendru

Novinky

Zoznam podporovateľov Etického tendra sa rozrastá. Na stránke iniciatívy pribúdajú logá najväčších reklamných agentúr, BTL agentúr či digitálnych agentúr na Slovensku. Za posledný mesiac do zoznamu pribudli dve nezávislé značky, z toho jeden zadávateľ, a tiež všetci členovia APRSR, a teda agentúr zameraných na PR komunikáciu. „Nie som rád, že neetické tendrovanie trápi okrem reklamných a eventových agentúr aj PR agentúry, na druhej strane ale som naozaj rád, že sa po asociácii eventoviek k iniciatíve KRASu pridala aj PR asociácia. Dodržiavanie etických princípov pri tendrovaní je dôležitým krokom v rámci kultivácie komunikačného prostredia a verím, že nájde ozitívnu odozvu aj na strane mnohých klientov,“ hovorí Róbert Slovák, prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska a partner agentúry RespectAPP.

Ako vysvetľuje prezident APRSR Martin Mazag z PRime Time, členské agentúry PR asociácie sa do iniciatívy zapojili práve preto, že chcú podporiť aktivitu, ktorá beží naprieč biznisom. „Budeme klientom trpezlivo vysvetľovať, ako by mal štandardný a etický tender prebiehať a sme pripravení im aj pomôcť pri jeho organizácii. Urobíme všetko pre to, aby faulov, ktoré sa pri tendroch vyskytujú, bolo čo najmenej.“ Podľa slov Kataríny Droppovej z agentúry MCC PRoffesionals veria, že klientov z komerčnej aj štátnej sféry presvedčia, že požadovať kvalitu za primeranú cenu, je absolútne normálne. „Klientovi sa tak už nestane, že nedostane to, čo požadoval, že sa budú zbytočne navyšovať rozpočty za ďalšie a ďalšie služby, ale naopak – dostane nielen to, čo očakáva, ale aj čosi navyše a za cenu, ktorá bola už od začiatku jasná a je pre neho akceptovateľná,“ hovorí K. Droppová. V konečnom dôsledku to môže podľa nej len zlepšiť podmienky na Slovensku a ešte zvýšiť celkovú úroveň dodávaných služieb. Agentúry sú na takúto zmenu v jej očiach pripravené a klienti postupne pochopia, že je to najmä pre ich dobro.

Keďže APRSR podporila iniciatívu Etický tender, pýtali sme sa, aké má PR brandža skúsenosti s tendrami.

Sú tendre v PR brandži etické? Alebo skôr neetické? Boli také vždy alebo sa niečo v poslednom období zmenilo?
Martin Mazag, PRime Time: „Podľa môjho názoru sme na tom o niečo horšie ako reklamné agentúry, lebo kým reklame klienti ako tak porozumeli, podstatu PR začínajú len objavovať. V prípade mnohých tendrov na PR ide zo strany klientov nielen o problematickú etiku, ale tiež o neprofesionalitu, ba až neúctu k práci agentúr. Stáva sa napríklad skôr výnimkou, že klient oznámi účastníkom tendra výsledok, často sa o ňom zúčastnené agentúry dozvedia až z médií. Z oblasti etiky tendrov sa tiež pomerne často stáva, že zadávateľ vyhlási a uskutoční tender a namiesto vyhodnotenia sa zúčastnené agentúry dozvedia, že klient sa rozhodol realizovať si PR in-house. Samostatnou kategóriou sú štátne tendre, ktoré žiaľ takmer vždy končia v médiách po tom, ako novinári odhalili podozrivé okolnosti ich priebehu či podozrivo vysoké sumy, ktoré v nich lietajú.“
Katarína Droppová, MCC PRoffesionals: „Bohužiaľ, máme skúsenosť, že čím ďalej tým viac sa rozmáhajú neetické tendre. Aj keď sa môže zdať, že je to transparentný výber, častokrát je po viackolovej kreatívnej príprave kladený primárny dôraz na cenu, resp. ide o tzv. cenové kaucie, ktoré v podstate devalvujú vloženú prácu a energiu z predošlých kôl týkajúcich sa kreativity. A nedeje sa to len v štátnej správe ale aj súkromnej sfére.  Prípadne sú v hodnotiacej komisii ľudia, ktorí o PR či komunikačných službách nemajú žiadnu vedomosť.“
Roman Záhorec, Neopublic Porter Novelli: „U nás je neetický tender číslo jedna v demotivácii zamestnancov, prečo ďalej pracovať v PR. A neetických tendrov je stále viac a viac. Je to pre nás veľký problém, trápi nás to. Chceme to zmeniť. Preto sa dnes ďaleko starostlivejšie rozhodujeme, ktorých tendrov sa zúčastníme a ktorých nie. Výberových konaní, kde je úplne nerealistický deadline, nie je stanovený rozpočet či nejasný brief alebo dokonca aj tam, kde vieme, že sa už v minulosti dialo niečo neetické, sa nezúčastňujeme. Spolu s APRSR budeme intenzívne pracovať na tom, aby sme Etický tender dostali čo najviac ku klientom a aby ho čo najviac klientov aj akceptovalo.
Katarína Remiaš, 1st CLASS AGENCY: "Naše skúsenosti s tendrami sú rôzne a našťastie sa rokmi vyvíjajú k lepšiemu a štandardnejšiemu tendrovému prostrediu. Alebo možno lepšie povedané – my sme sa naučili už v „rannom“ štádiu odhaliť neférový alebo neprofesionálny tender a jasne ich selektovať a nevenovať im pozornosť. Vekom a skúsenosťami sme sa naučili vyznať sa v zadaniach, typoch firiem, ale aj v štýloch a prístupoch PR/mktg profesionálov, PR agentúr, či vo vzťahoch na trh. To nám umožňuje zúčastňovať sa tendrov efektívnejšie."

Ako prebiehal ten najzvláštnejší, možno najabsurdnejší, tender, na ktorom ste kedy pracovali? Čím taký bol? Čo ste si z neho zobrali?
Martin Mazag, PRime Time: „Jeden z najabsurdnejších tendrov sme zažili len nedávno, kedy nás vyradili z tendra z odôvodnením: „ vzhľadom na nové požiadavky tendra nemôže Vaša agentúra pokračovať v tendri“. Napriek tomu, že sme sa, samozrejme, zaujímali, čo si pod týmto oxymoronom predstaviť, žiadnu odpoveď sme doteraz nedostali. Je veľmi demotivujúce pre agentúrny tím, ktorý niekoľko týždňov tvrdo pracuje na nápadoch pre toho-ktorého klienta, že sa potom ani nedozvie, či to bolo dobré alebo zlé, či mal niekto lepší nápad, lebo sa vlastne nedozvedia vôbec nič. Čo sme si z toho zobrali? Že ani globálna firma nemusí byť v tomto smere garantom etiky a profesionality tendrových procesov.“
Katarína Droppová, MCC PRoffesionals: „Jedným z pre nás najzvláštnejších bol tender na komunikáciu Slovenského mliekarenského zväzu. Keď sme sa snažili dopátrať podrobností, tak nám už nikto nikdy neodpovedal, ani nedvíhal telefóny. Prípadne si klient predstavuje PR stratégiu na celý rok s množstvom aktivít, ale na vypracovanie dá len 1 týždeň. Nielen na základe takýchto skúseností ale aj ďalších, veľmi zvažujeme, do akého tendra sme ochotní investovať svoju energiu. Našťastie sa nájdu aj osvietení klienti, ktorí nám dávajú iskierku nádeje, že sa ten smer nemusí vyvíjať úplne takto negatívne.“
Katarína Remiaš, 1st CLASS AGENCY: "Častokrát sú zvláštne tendre spoločností, kde nemajú PR alebo mktg oddelenie, ale majú povinnosť alebo pocit, že potrebujú PR či komunikáciu na médiá. Zadanie zvykne bývať párvetové v tele mailu, bez akejkoľvek bližšie špecifikácie potrieb, cieľov, či problémov, so striktnou požiadavkou aby sme im poslali PR ponuku a hlavne cenu. Práve takéto firmy posielajú zadanie na všetky PR agentúry, ktoré vygooglia. Jedna zahlásila, že oslovila 15 agentúr. Takéto zadania sa samozrejme dajú ľahko „hodiť“ do šuflíčka neprofesionálne. Mnohé medzinárodné firmy či značky majú povinnosť pravidelne tendrovať. Za bežné sa považuje pretendrovať PR agentúr každé dva – tri roky. Za neštandardné každý rok. Našťastie na prstoch jednej ruky vieme spočítať takéto firmy, ktoré to i napriek spätnej väzbe robia roky, roky vyhráva tá istá agentúra a i napriek tomu, že ide aj o svetové značky, sú už na trhu na všeobecný smiech a reálne má dnes ich nákup problém, lebo im odmietajú chodiť iné PR agentúry do tendra."

///////////////////
Ste zadávateľ a chcete tendrovať eticky? Zapojte sa do iniciatívy.
KRAS pripravil konkrétne kroky, akým spôsobom môžu zadávatelia postupovať v prípade, že majú záujem tendrovať eticky.
Iniciatíve môžu preukázať podporu tým, že sa k nej prihlásia a ich logo bude figurovať na webovej stránke medzi podporovateľmi. Druhým spôsobom je možnosť získať pečiatku Etický tender pre pripravované zadanie. V tomto prípade je potrebné zaslať KRASu čestné prehlásenie o tom, že tender bude spĺňať základné kritéria:
1. Do tendra bude pozvaných maximálne 5 agentúr
2. Agentúram bude poskytnutá informácia, ktoré ďalšie agentúry boli oslovené
3. Čas na vypracovanie zadania bude stanovený na minimálne 4 týždne, čo obsahuje aj osobnú prezentáciu či debrief
4. Bude známy budget
5. Budú jasne stanovené hodnotiace kritéria a rovnako aj kompetentné osoby, ktoré budú o výsledku tendra rozhodovať

Ak tender kritéria splní, bude označený pečiatkou Etický tender. Pečiatka pritom slúži ako známka kvality, vďaka ktorej budú agentúry vedieť, že vstupujú do spolupráce s dôveryhodným partnerom.

Pre prihlásenie sa k iniciatíve, píšte na adresu kras(at)kras.sk.

Podobné príspevky