Sledujte nás

APPLE PIE Advertising novým členom KRAS

Novinky

Rozhodnutím Valného zhromaždenia sa novým riadnym členom KRAS stala agentúra APPLE PIE Advertising. Po re-definícii podmienok prijatia KRAS umožnuje členstvo všetkýcm agentúram, ktoré kontinuálne tvoria reklamu, ktorá je oceňovaná doma alebo v zahraničí.
Valné zhromaždenie zároveň zvolilo nového člena Dozorného výboru. Pozícia sa uvolnila po abdikácii Yolky Udičovej z Respect APP. Novým členom Dozorného výboru sa stal Alexander Smik z APPLE PIE Advertising.

Podobné príspevky