Sledujte nás

Team / Frame Style

Page caption here

Personnel 3 Columns

Daniel Abrahám

(EFFE)

predseda Dozorného výboru KRAS

František Toman

(Istropolitana Ogilvy)

Peter Janovský

(oh MY DOT)

Silvia Cyprichová

Klub reklamných agentúr Slovenska

Base4work
Jurkovičova Tepláreň
Bottova 1/1
811 09 Bratislava

Tel.: +421 907 025 752
Email: silvia.cyprichova@kras.sk

Alexander Smik

(applepie)

prezident KRAS-u

Personnel 3 Columns

Without Excerpt

František Toman

(Istropolitana Ogilvy)

Peter Janovský

(oh MY DOT)

Silvia Cyprichová

Klub reklamných agentúr Slovenska

Alexander Smik

(applepie)

Personnel With Carousel

Divider, Excerpt, Social icon can be disabled

Personnel With Carousel