Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je združenie právnických a fyzických osôb - reklamných agentúr, ktoré poskytujú komplexné služby v oblasti marketingovej komunikácie a majú sídlo v Slovenskej republike.

Od svojho založenia v roku 1993 je KRAS riadnym členom Európskej asociácie komunikačných agentúr (EACA) v Bruseli.

KRAS je založený s cieľom kontinuálne zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie ako neoddeliteľnej súčasti trhového hospodárstva.

KRAS je výberová profesijná organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu. Členstvo v KRAS je okrem iného aj zárukou komplexného charakteru služieb poskytovaných jednotlivými členmi a výsledkom profesionálneho posúdenia ich úrovne a efektivity.

Na dosahovanie svojho poslania a cieľov KRAS uskutočňuje najmä tieto činnosti:

 • sprostredkúva tuzemský a zahraničný know-how z oblasti marketingovej komunikácie a médií,
 • obhajuje záujmy reklamnej činnosti a marketingovej komunikácie vo vzťahu k štátnym orgánom, samospráve a verejnoprávnym inštitúciám,
 • zdôrazňuje výhody spolupráce s členmi KRAS a spoluvytvára priaznivý imidž reklamy u slovenskej verejnosti,
 • reprezentuje a obhajuje spoločné záujmy členov KRAS vo vzťahu k médiám a k ďalšej odbornej verejnosti,
 • garantuje profesionalitu svojich členov,
 • iniciuje právnu úpravu a reguláciu vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní reklamných služieb,
 • spoluvytvára základné profesijné pravidlá pre samoreguláciu vzťahov v oblasti marketingovej komunikácie,
 • spolupracuje na posudzovaní nežiadúcich prejavov v oblasti reklamy,
 • iniciuje a uskutočňuje študijnú, dokumentačnú, publikačnú, informačnú, expertnú a poradenskú činnosť,
 • organizuje pravidelné výročné súťaže kreativity a efektivity slovenskej reklamy a spolupracuje na organizácii výberových prehliadok ocenených reklamných prác zo zahraničia,
 • rozvíja svoju činnosť v Európskej asociácii komunikačných agentúr /EACA/ a v súlade s politikou EACA výhradne zastupuje reklamné agentúry Slovenskej republiky,
 • reprezentuje spoločné záujmy a potreby členov KRAS v zahraničí,
 • spolupracuje s ďalšími profesijnými organizáciami a združeniami v oblasti marketingovej komunikácie a výskumu.

TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.4 162 785
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 989 380
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 452 903
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 406 674
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 083 546
6Zaraguza s.r.o.2 000 681
7Effectivity s.r.o.1 990 538
8TRIAD s.r.o.1 870 629
9MullenLowe GGK s.r.o1 426 301
10Elite Solutions, s.r.o.   910 696
11Respect APP s.r.o.   746 252
12Apple Pie, s.r.o.   588 958

Agen. roka

1Wiktor Leo Burnett2 144
2TRIAD Advertising1 230
3Effectvity POWERED by PUBLICIS1 229
4MADE BY VACULIK1 224
5Istropolitana Ogilvy1 125
6MUW Saatchi & Saatchi1 110
7Mannschaft   790
8Zaraguza   685
9Respect APP   560
10

Jandl
Somebody & Somebody

   500

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Mannschaft (Sila skutočného Borca)
Striebro - MADE BY VACULIK (Ako Zlatý Bažant '73 rozveselil celé Slovensko, ...)
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi (Ako uspieť v čase najväčšej krízy)
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Skutočný pochod za život)
Bronz - Effectivity POWERED by PUBLICIS (Pa a Pi po 33 rokoch)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Zlato - Somebody & Somebody (Veselé ponožky, čo nemajú páru)
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Áno, teraz!)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Wiktor Leo Burnett (Hrášková polievka)
KATEGÓRIA DIGITAL
Bronz - Studio Echt (Gizka rieši)

Zlatý klinec

1 Wiktor Leo Burnett705
2 MADE BY VACULIK525
3 Istropolitana Ogilvy390
4 MUW Saatchi & Saatchi350
5 TRIAD305
6 Effectivity POWERED by PUBLICIS260
7 Zaraguza245
8 Mannschaft210
9 Respect APP190
10

MARK BBDO BRATISLAVA
PEKNE & DOBRE

180
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH