Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je združenie právnických a fyzických osôb - reklamných agentúr, ktoré poskytujú komplexné služby v oblasti marketingovej komunikácie a majú sídlo v Slovenskej republike.

Od svojho založenia v roku 1993 je KRAS riadnym členom Európskej asociácie komunikačných agentúr (EACA) v Bruseli.

KRAS je založený s cieľom kontinuálne zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie ako neoddeliteľnej súčasti trhového hospodárstva.

KRAS je výberová profesijná organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu. Členstvo v KRAS je okrem iného aj zárukou komplexného charakteru služieb poskytovaných jednotlivými členmi a výsledkom profesionálneho posúdenia ich úrovne a efektivity.

Na dosahovanie svojho poslania a cieľov KRAS uskutočňuje najmä tieto činnosti:

 • sprostredkúva tuzemský a zahraničný know-how z oblasti marketingovej komunikácie a médií,
 • obhajuje záujmy reklamnej činnosti a marketingovej komunikácie vo vzťahu k štátnym orgánom, samospráve a verejnoprávnym inštitúciám,
 • zdôrazňuje výhody spolupráce s členmi KRAS a spoluvytvára priaznivý imidž reklamy u slovenskej verejnosti,
 • reprezentuje a obhajuje spoločné záujmy členov KRAS vo vzťahu k médiám a k ďalšej odbornej verejnosti,
 • garantuje profesionalitu svojich členov,
 • iniciuje právnu úpravu a reguláciu vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní reklamných služieb,
 • spoluvytvára základné profesijné pravidlá pre samoreguláciu vzťahov v oblasti marketingovej komunikácie,
 • spolupracuje na posudzovaní nežiadúcich prejavov v oblasti reklamy,
 • iniciuje a uskutočňuje študijnú, dokumentačnú, publikačnú, informačnú, expertnú a poradenskú činnosť,
 • organizuje pravidelné výročné súťaže kreativity a efektivity slovenskej reklamy a spolupracuje na organizácii výberových prehliadok ocenených reklamných prác zo zahraničia,
 • rozvíja svoju činnosť v Európskej asociácii komunikačných agentúr /EACA/ a v súlade s politikou EACA výhradne zastupuje reklamné agentúry Slovenskej republiky,
 • reprezentuje spoločné záujmy a potreby členov KRAS v zahraničí,
 • spolupracuje s ďalšími profesijnými organizáciami a združeniami v oblasti marketingovej komunikácie a výskumu.

Top KRAS

1Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 138 168
2JANDL, marketing a reklama, s.r.o.2 995 730
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 042 968
4MADE BY VACULIK, s.r.o.1 709 009
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.1 623 905
6MullenLowe GGK s.r.o.1 065 331
7TRIAD s.r.o.1 058 140
8Effectivity s.r.o.   862 687
9Zaraguza s.r.o.   793 910
10Apple Pie, s.r.o.   250 156

Agentúra roka

1Wiktor Leo Burnett   
2TRIAD Advertising
3Made by Vaculik

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Made by Vaculik
Bronz - JANDL, marketing a reklama
Bronz - TRIAD Advertising
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Made by Vaculik
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Bronz - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS/EVENTS
Striebro - TRIAD Advertising

Zlatý klinec

1 Istropolitana Ogilvy495
2 MUW Saatchi & Saatchi455
3 MADE BY VACULIK 400
4 Zaraguza Digital230
5 Wiktor Leo Burnett190
5 JANDL, marketing a reklama190
6 TRIAD advertising
160
6 Digita.sk160
7 Mayer McCann Erickson130
8 Respect APP
125
9 Brandy120
9 VCCP Bratislava
120
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH