Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je združenie právnických a fyzických osôb - reklamných agentúr, ktoré poskytujú komplexné služby v oblasti marketingovej komunikácie a majú sídlo v Slovenskej republike.

Od svojho založenia v roku 1993 je KRAS riadnym členom Európskej asociácie komunikačných agentúr (EACA) v Bruseli.

KRAS je založený s cieľom kontinuálne zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie ako neoddeliteľnej súčasti trhového hospodárstva.

KRAS je výberová profesijná organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu. Členstvo v KRAS je okrem iného aj zárukou komplexného charakteru služieb poskytovaných jednotlivými členmi a výsledkom profesionálneho posúdenia ich úrovne a efektivity.

Na dosahovanie svojho poslania a cieľov KRAS uskutočňuje najmä tieto činnosti:

 • sprostredkúva tuzemský a zahraničný know-how z oblasti marketingovej komunikácie a médií,
 • obhajuje záujmy reklamnej činnosti a marketingovej komunikácie vo vzťahu k štátnym orgánom, samospráve a verejnoprávnym inštitúciám,
 • zdôrazňuje výhody spolupráce s členmi KRAS a spoluvytvára priaznivý imidž reklamy u slovenskej verejnosti,
 • reprezentuje a obhajuje spoločné záujmy členov KRAS vo vzťahu k médiám a k ďalšej odbornej verejnosti,
 • garantuje profesionalitu svojich členov,
 • iniciuje právnu úpravu a reguláciu vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní reklamných služieb,
 • spoluvytvára základné profesijné pravidlá pre samoreguláciu vzťahov v oblasti marketingovej komunikácie,
 • spolupracuje na posudzovaní nežiadúcich prejavov v oblasti reklamy,
 • iniciuje a uskutočňuje študijnú, dokumentačnú, publikačnú, informačnú, expertnú a poradenskú činnosť,
 • organizuje pravidelné výročné súťaže kreativity a efektivity slovenskej reklamy a spolupracuje na organizácii výberových prehliadok ocenených reklamných prác zo zahraničia,
 • rozvíja svoju činnosť v Európskej asociácii komunikačných agentúr /EACA/ a v súlade s politikou EACA výhradne zastupuje reklamné agentúry Slovenskej republiky,
 • reprezentuje spoločné záujmy a potreby členov KRAS v zahraničí,
 • spolupracuje s ďalšími profesijnými organizáciami a združeniami v oblasti marketingovej komunikácie a výskumu.

TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 792 454
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 434 009
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 485 305
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 154 937
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 101 377
6Zaraguza s.r.o.2 000 686
7Effectivity s.r.o.1 890 735
8TRIAD s.r.o.1 603 642
9Elite Solutions, s.r.o.1 020 036
10MullenLowe GGK s.r.o.1 002 197
11Apple Pie, s.r.o.   603 947
12Respect APP s.r.o.   583 292

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Slovak and Friends (Chuť žiť Tiktok challenge)
Bronz - Effe Bratislava (Rakovina nemá vlny)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - TRIAD (Kúp mi knihu)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Bronz - Socialists (Kraj sveta Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš)
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS / EVENTS
Zlato - Free Andy (Zdieľaj s rozumom)
KATEGÓRIA DIGITAL
Zlato - This is Locco (Bejby Blue - Ukáž svoju digitálnu osobnosť)

Zlatý klinec

1 This is Locco840
2 MUW Saatchi & Saatchi740
3 TRIAD415
4

Socialists
Wiktor Leo Burnett

325
5 dotcom advertising310
6 Free Andy270
7 MADE BY VACULIK210
8 Darwin and the Machines190
9 Istropolitana Ogilvy185
10

Elite / Monday Lovers

Mannschaft

130
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH