09.04.2022

Young Lions Slovakia 2022: Porota bude hodnotiť 112 prác

Najviac prác bolo registrovaných v kategórii Print, druhou najpočetnejšou je kategória Digital.


Na svojom prvom zasadnutí porota 19. apríla vyberie shortlistované práce, 21. apríla rozhodne o víťazoch, ktorých ešte v ten deň vyhlási.

Najväčšej popularite medzi súťažiacimi sa aj tento rok tešila kategória PRINT, v ktorej bolo odovzdaných 36 súťažných prác a hneď za ňou nasledovala kategória Digital s 29 súťažnými prácami. Nasledovali kategórie: Media (17), Design (9), PR (8), Film (7) a Marketers (6). Súťaž tak tento rok zaznamenala spolu 112 odovzdaných prác.

Pod vedením predsedu poroty Petra Kačenku (Wiktor Leo Burnett) bude o prácach rozhodovať kmeňová porota v zložení: 

Rastislav Uličný (MUW Saatchi & Saatchi),
Matej Valo (Elite - Monday Lovers),
Soňa Podstupková (freelance),
Tomáš Slobodník (Free Andy),
Michal Hornický (Kreatívna Dvojica). 

Kmeňovú porotu doplnia v jednotlivých kategóriách špecialisti a zástupcovia partnerov

  • DESIGN: Mykola Kovalenko (EFFE), a za partnera kategórie Matej Králik a Milan Malý z Klubu reklamých agentúr Slovenska,
  • DIGITAL: Matúš Hliboký (ADMA), a za partnera kategórie Lucia Hronská a Michal Behúnek z Asociácie mediálnych agentúr (AMA), 
  • FILM: Pepe Ehrenberger, a za partnera kategórie Yolka Udičová a Milan Bielik z Klubu reklamných agentúr Slovenska,
  • MARKETERS: Martina Hrivnáková (Ľudia z marketingu), a za partnera kategórie Karina Kuzmiaková a Ondrej Mikuš z Telekomu,
  • MEDIA: Tomáš Molnár, Patrik Sabo,  Branislav Marko, Miroslav Roško,  Tomáš Mladý (AMA), a za partnera kategórie Janka Vidrová a Ľuboš Gondáš z ČSOB,
  • PR: Soňa Lexmanová (APRSR), a za partnera kategórie Štefan Frimmer a Barbara Henterová zo Slovenskej sporiteľne,
  • PRINT: Matúš Bence, a za partnera kategórie Radoslava Stratená a Robert Kubička z Heineken Slovensko.

 

O súťaži Young Lions
Organizátorom súťaže Young Lions Slovakia je spoločnosť Ad Awards Association, ktorá je reprezentantom prestížneho reklamného festivalu Cannes Lions na Slovensku, Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovakia a odborný mesačník Stratégie.

Výsledky tohto ročníka budú vyhlásené 21. apríla. Víťazi národného kola súťaže Young Lions Slovakia postúpia do medzinárodného kola Young Lions Competitions,  ktoré sa v roku 2022 uskutoční online v termíne od 16. mája do 7. júna. Víťazi kategórií národného kola zároveň získavajú festival pass a pocestujú na festival kreativity Cannes Lions, ktorý sa uskutoční 20.-24. júna 2022. 

Partneri súťaže
Organizátori otvorili v roku 2022 všetkých 7 súťažných kategórií medzinárodnej licencie a partnermi jednotlivých kategórií sú: 

Design – Klub reklamných agentúr Slovenska
Digital – Asociácia mediálnych agentúr
Film - Klub reklamných agentúr Slovenska
Marketers – Telekom
Media  - ČSOB
PR – Slovenská sporiteľňa
Print - Heineken Slovensko

Mediálny partner: Shutterstock


TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 792 454
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 434 009
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 485 305
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 154 937
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 101 377
6Zaraguza s.r.o.2 000 686
7Effectivity s.r.o.1 890 735
8TRIAD s.r.o.1 603 642
9Elite Solutions, s.r.o.1 020 036
10MullenLowe GGK s.r.o.1 002 197
11Apple Pie, s.r.o.   603 947
12Respect APP s.r.o.   583 292

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Slovak and Friends (Chuť žiť Tiktok challenge)
Bronz - Effe Bratislava (Rakovina nemá vlny)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - TRIAD (Kúp mi knihu)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Bronz - Socialists (Kraj sveta Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš)
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS / EVENTS
Zlato - Free Andy (Zdieľaj s rozumom)
KATEGÓRIA DIGITAL
Zlato - This is Locco (Bejby Blue - Ukáž svoju digitálnu osobnosť)

Zlatý klinec

1 This is Locco840
2 MUW Saatchi & Saatchi740
3 TRIAD415
4

Socialists
Wiktor Leo Burnett

325
5 dotcom advertising310
6 Free Andy270
7 MADE BY VACULIK210
8 Darwin and the Machines190
9 Istropolitana Ogilvy185
10

Elite / Monday Lovers

Mannschaft

130
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH