09.04.2022

Young Lions Slovakia 2022: Porota bude hodnotiť 112 prác

Najviac prác bolo registrovaných v kategórii Print, druhou najpočetnejšou je kategória Digital.


Na svojom prvom zasadnutí porota 19. apríla vyberie shortlistované práce, 21. apríla rozhodne o víťazoch, ktorých ešte v ten deň vyhlási.

Najväčšej popularite medzi súťažiacimi sa aj tento rok tešila kategória PRINT, v ktorej bolo odovzdaných 36 súťažných prác a hneď za ňou nasledovala kategória Digital s 29 súťažnými prácami. Nasledovali kategórie: Media (17), Design (9), PR (8), Film (7) a Marketers (6). Súťaž tak tento rok zaznamenala spolu 112 odovzdaných prác.

Pod vedením predsedu poroty Petra Kačenku (Wiktor Leo Burnett) bude o prácach rozhodovať kmeňová porota v zložení: 

Rastislav Uličný (MUW Saatchi & Saatchi),
Matej Valo (Elite - Monday Lovers),
Soňa Podstupková (freelance),
Tomáš Slobodník (Free Andy),
Michal Hornický (Kreatívna Dvojica). 

Kmeňovú porotu doplnia v jednotlivých kategóriách špecialisti a zástupcovia partnerov

  • DESIGN: Mykola Kovalenko (EFFE), a za partnera kategórie Matej Králik a Milan Malý z Klubu reklamých agentúr Slovenska,
  • DIGITAL: Matúš Hliboký (ADMA), a za partnera kategórie Lucia Hronská a Michal Behúnek z Asociácie mediálnych agentúr (AMA), 
  • FILM: Pepe Ehrenberger, a za partnera kategórie Yolka Udičová a Milan Bielik z Klubu reklamných agentúr Slovenska,
  • MARKETERS: Martina Hrivnáková (Ľudia z marketingu), a za partnera kategórie Karina Kuzmiaková a Ondrej Mikuš z Telekomu,
  • MEDIA: Tomáš Molnár, Patrik Sabo,  Branislav Marko, Miroslav Roško,  Tomáš Mladý (AMA), a za partnera kategórie Janka Vidrová a Ľuboš Gondáš z ČSOB,
  • PR: Soňa Lexmanová (APRSR), a za partnera kategórie Štefan Frimmer a Barbara Henterová zo Slovenskej sporiteľne,
  • PRINT: Matúš Bence, a za partnera kategórie Radoslava Stratená a Robert Kubička z Heineken Slovensko.

 

O súťaži Young Lions
Organizátorom súťaže Young Lions Slovakia je spoločnosť Ad Awards Association, ktorá je reprezentantom prestížneho reklamného festivalu Cannes Lions na Slovensku, Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovakia a odborný mesačník Stratégie.

Výsledky tohto ročníka budú vyhlásené 21. apríla. Víťazi národného kola súťaže Young Lions Slovakia postúpia do medzinárodného kola Young Lions Competitions,  ktoré sa v roku 2022 uskutoční online v termíne od 16. mája do 7. júna. Víťazi kategórií národného kola zároveň získavajú festival pass a pocestujú na festival kreativity Cannes Lions, ktorý sa uskutoční 20.-24. júna 2022. 

Partneri súťaže
Organizátori otvorili v roku 2022 všetkých 7 súťažných kategórií medzinárodnej licencie a partnermi jednotlivých kategórií sú: 

Design – Klub reklamných agentúr Slovenska
Digital – Asociácia mediálnych agentúr
Film - Klub reklamných agentúr Slovenska
Marketers – Telekom
Media  - ČSOB
PR – Slovenská sporiteľňa
Print - Heineken Slovensko

Mediálny partner: Shutterstock


TOP KRAS 2022

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 869 507
2Istropolitana Advertising, s.r.o.3 120 202
3Wiktor Leo Burnett, s.r.o.2 407 058
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 316 662
5TRIAD s.r.o.2 037 235
6MADE BY VACULIK, s.r.o.1 953 670
7Elite/Monday Lovers, s.r.o.1 668 190
8Zaraguza s.r.o.1 479 246
9Effectivity s.r.o.1 374 001
10THIS IS LOCCO s.r.o.1 363 936
11Oh my DOT Bratislava s.r.o.1 294 300
12MullenLowe GGK s.r.o.1 294 254
13applepie, s.r.o.   495 458
14Respect APP s.r.o.   409 561
15Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.   184 070

AR 2022

 1THIS IS LOCCO 185
 2MUW Saatchi & Saatchi 116
 3TRIAD  98,5
 4Istropolitana Ogilvy  87,5
 5Wiktor Leo Burnett  77,5
 6Elite / Monday Lovers  59
 7Jandl  55,5
 8MADE BY VACULIK  52,5
 9Zaraguza  49
11oh my DOT  45
12Róbert Slovák a jeho priatelia  43
13EFFE  34
14

MullenLowe GGK
Respect APP

  20,5
15applepie    7

Effie 2022

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemajú kde zohriať)
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia)
KATEGÓRIA FMCG
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny)
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku)

ZK 2023

1 This is Locco1010
2 MUW Saatchi & Saatchi 530
3 Zaraguza 410
4 Istropolitana Ogilvy 390
5 Róbert Slovák a jeho priatelia 340
6 oh my DOT 310
8 Wiktor Leo Burnett 280
9 MullenLowe GGK 260
10 Elite / Monday Lovers
 250
11 MADE BY VACULIK  80
12 TRIAD  70
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH