21.04.2022

Víťazné práce národného kola súťaže Young Lions Slovakia 2022 sú známe

Aj tento ročník súťaže prebiehal online. Do súťaže bolo prihlásených 112 prác, na shortlist vybrala porota pod vedením Petra Kačenku z Wiktor Leo Burnett 32 súťažných príspevkov. Najcennejší zlatý kov bol udelený v každej zo siedmich kategórií.


Vo štvrtok 21. 4. 2022 sa konalo vyhlasovanie víťazov súťaže mladých talentov Young Lions Slovakia 2022, ktorej organizátormi sú Ad Awards Association, Klub reklamných agentúr Slovenska, Art Directors Club Slovakia a odborný mesačník Stratégie.

V kategórii Print bola jedna zo šiestich shortlistovaných prác ocenená zlatom, a to práca Pivo z tieňa chutí vždy lepšie od súťažného tímu Iveta Valentová, Václav Kudělka. V tejto kategórii nebolo udelené striebro, avšak bronz získali dve práce: A pritom naše slovenské od súťažiacich Matúša Kováča a Adama Mészárosa a práca Čistá kvalita zo Slovenska od súťažiacich Lukáša Lukoniča a Dominika Hasáka.

V kategórii PR premenila shortlist na zlato práca Správy z budúcnosti od Jakuba Kováča a Soni Časárovej. Striebro v tejto kategórii si odniesla práca Prírodná rezervácia od súťažného tímu Soňa Belyusová a Adela Holubčíková. Bronzové ocenenie porota udelila práci Index vzduchu a súťažnému tímu Daniel Vachuna a Michal Roháček.

V kategórii Marketers porota rozhodla o zlatej a bronzovej práci. Zlato získala práca ENTERASA od dvojice Ivana Viteková, Ivana Masarovičová a bronz si vybojovala práca Digitálna Družina od Filipa Kuchára a Paulíny Vozárik Zlochovej.

Všetky tri shortlistované práce v kategórii Film získali ocenenie. Zlato putuje práci Pripraviť sa, pozor, STOP! od súťažnej dvojice Kataríny Chudej a Martina Luthera. Striebro získala práca Tender na úrovni od Jakuba Svetlíka a Petry Stanovej. Bronzovou sa stala práca Čunder od Ivany Vitekovej a Lukáša Krista.

Ceny v kategórii Media získali dve zo štyroch shortlistovaných prác: zlato bolo udelené práci  MADE FOR SPORT - tenisky, ktoré ťa vezmú na športovisko od Moniky Farkašovej a Jakuba Svetlíka a strieborná cena šla práci Začať je ľahké od dvojice Michal Hroš a Vladimír Labunet.

Dve ceny boli udelené aj v kategórii Design. Tím Karin Hykšová a Veronika Holásková získali zlato s prácou Sunfollowers  a dvojica Vladimír Krajčovič, Gabriela Križanová majú bronz s prácou We Take Care of U.

Najviac ocenení bolo udelených v kategórii Digital. Z deviatich shortlistov bola cena udelená štyrom prácam: zlato získala dvojica Monika Farkašová a Marek Uličný s prácou Dobrofond, striebro si odniesla práca Slippers |od Kataríny Sopkovej a Sabiny Lukačovej. Bronz bol udelený dvakrát, a to práci Spájame svety pekným gestom súťažnej dvojice Erik Oravec a Gabriel Jakubkovič a druhá bronzová cena patrí tímu Barbora Jozefíková a Martin Sprušanský za prácu Svet bez imigrantov.

Súťažné tímy ocenené zlatom budú reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole Young Lions Competitions, ktoré sa uskutoční  aj v roku 2022 online v termíne od 16. mája do 7. júna

Víťazi kategórií národného kola zároveň získavajú vstup a pocestujú na festival Cannes Lions, ktorý sa uskutoční 20.-24. júna. 

 

Prehľad ocenených prác:

KATEGÓRIA

OCENENIE

PRÁCA

SÚŤAŽIACI

PRINT

Zlato

Pivo z tieňa chutí vždy lepšie

Iveta Valentová, Václav Kudělka

PRINT

Bronz

A pritom naše slovenské

Matúš Kováč, Adam Mészáros

PRINT

Bronz

Čistá kvalita zo Slovenska

Lukáša Lukonič, Dominik Hasák

PR

Zlato

Správy z budúcnosti

Jakub Kováč, Soňa Časárová

PR

Striebro

Prírodná rezervácia

Soňa Belyusová, Adela Holubčíková

PR

Bronz

Index vzduchu

Daniel Vachuna, Michal Roháček

MARKETERS

Zlato

ENTERASA

Ivana Viteková, Ivana Masarovičová

MARKETERS

Bronz

Digitálna Družina

Filip Kuchár, Paulína Vozárik Zlochová

FILM

Zlato

Pripraviť sa, pozor, STOP!

Katarína Chudá, Martin Luther

FILM

Striebro

Tender na úrovni

Jakub Svetlík, Petra Stanová

FILM

Bronz

Čunder

Ivana Viteková, Lukáš Krist

MEDIA

Zlato

MADE FOR SPORT - tenisky, ktoré ťa vezmú na športovisko od

Monika Farkašová, Jakub Svetlík

MEDIA

Striebro

Začať je ľahké

Michal Hroš, Vladimír Labunet.

DESIGN

Zlato

Sunfollowers 

Karin Hykšová, Veronika Holásková

DESIGN

Bronz

We take care of U

Vladimír Krajčovič, Gabriela Križanová

DIGITAL

Zlato

DOBROFOND    

Monika Farkašová, Marek Uličný    

DIGITAL

Striebro

Slippers    

Katarína Sopková, Sabina Lukačová    

DIGITAL

Bronz

Spájame svety pekným gestom    

Erik Oravec, Gabriel Jakubkovič    

DIGITAL

Bronz

Svet bez imigrantov    

Barbora Jozefíková, Martin Sprušanský    

 

Partneri súťaže
Design – Klub reklamných agentúr Slovenska
Digital – Asociácia mediálnych agentúr
Film - Klub reklamných agentúr Slovenska
Marketers – Telekom 
Media  - ČSOB
PR – Slovenská sporiteľňa
Print - Heineken Slovensko

Mediálny partner: Shutterstock


TOP KRAS 2022

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 869 507
2Istropolitana Advertising, s.r.o.3 120 202
3Wiktor Leo Burnett, s.r.o.2 407 058
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 316 662
5TRIAD s.r.o.2 037 235
6MADE BY VACULIK, s.r.o.1 953 670
7Elite/Monday Lovers, s.r.o.1 668 190
8Zaraguza s.r.o.1 479 246
9Effectivity s.r.o.1 374 001
10THIS IS LOCCO s.r.o.1 363 936
11Oh my DOT Bratislava s.r.o.1 294 300
12MullenLowe GGK s.r.o.1 294 254
13applepie, s.r.o.   495 458
14Respect APP s.r.o.   409 561
15Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.   184 070

AR 2022

 1THIS IS LOCCO 185
 2MUW Saatchi & Saatchi 116
 3TRIAD  98,5
 4Istropolitana Ogilvy  87,5
 5Wiktor Leo Burnett  77,5
 6Elite / Monday Lovers  59
 7Jandl  55,5
 8MADE BY VACULIK  52,5
 9Zaraguza  49
11oh my DOT  45
12Róbert Slovák a jeho priatelia  43
13EFFE  34
14

MullenLowe GGK
Respect APP

  20,5
15applepie    7

Effie 2022

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemajú kde zohriať)
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia)
KATEGÓRIA FMCG
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny)
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku)

ZK 2023

1 This is Locco1010
2 MUW Saatchi & Saatchi 530
3 Zaraguza 410
4 Istropolitana Ogilvy 390
5 Róbert Slovák a jeho priatelia 340
6 oh my DOT 310
8 Wiktor Leo Burnett 280
9 MullenLowe GGK 260
10 Elite / Monday Lovers
 250
11 MADE BY VACULIK  80
12 TRIAD  70
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH