Zásady TOP KRAS

Rebríček TOP KRAS pre rok 2011 bude zostavený na základe Zásad TAAS s tým, že bude niesť názov  „TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2011 členovia KRAS“.  V rebríčku „TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2010 členovia KRAS“ budú výhradne zaradené len členské agentúry KRAS zoradené v poradí podľa gross income od najvyššieho gross income po najnižší.  V prípade, že Schvaľovacie zasadnutie TAAS neschváli rebríček „TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2011“, od ktorého je „TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2011 členovia KRAS“ odvodený, alebo Schvaľovacie zasadnutie nebude ani na tretíkrát uznášania schopné, rebríček „TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2010 členovia KRAS“ schvaľuje mimoriadne Valné zhromaždenie, ktoré zvolá prezídium v lehote a spôsobom určeným Stanovami KRAS-U.  Poradie agentúr v takomto prípade bude podľa poradia zostaveného nezávislým audítorom s tým, že do rebríčka „TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2011 členovia KRAS“ budú zaradené výhradne KRASovské agentúry v poradí od najvyššieho gross income po najnižší.  O zaradení alebo nezaradení agentúr rozhoduje Valné zhromaždenie KRAS-U, pričom prihliada na rozhodnutie kontrolnej komisie.

Rebríček „TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2011 členovia KRAS“ bude zverejnený len na webovej stránke KRAS-U pod rebríčkom „TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2010“. V prípade, že nedôjde v danom roku ku schváleniu rebríčka „TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2011“ z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odstavci, bude namiesto neho poskytnutý médiám rebríček „TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA 2011 členovia KRAS“.

Top KRAS

1Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 138 168
2JANDL, marketing a reklama, s.r.o.2 995 730
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 042 968
4MADE BY VACULIK, s.r.o.1 709 009
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.1 623 905
6MullenLowe GGK s.r.o.1 065 331
7TRIAD s.r.o.1 058 140
8Effectivity s.r.o.   862 687
9Zaraguza s.r.o.   793 910
10Apple Pie, s.r.o.   250 156

Agentúra roka

1Wiktor Leo Burnett   
2TRIAD Advertising
3Made by Vaculik

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Made by Vaculik
Bronz - JANDL, marketing a reklama
Bronz - TRIAD Advertising
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Made by Vaculik
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Bronz - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS/EVENTS
Striebro - TRIAD Advertising

Zlatý klinec

1 Istropolitana Ogilvy495
2 MUW Saatchi & Saatchi455
3 MADE BY VACULIK 400
4 Zaraguza Digital230
5 Wiktor Leo Burnett190
5 JANDL, marketing a reklama190
6 TRIAD advertising
160
6 Digita.sk160
7 Mayer McCann Erickson130
8 Respect APP
125
9 Brandy120
9 VCCP Bratislava
120
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH