02.02.2022

Spúšťame prijímanie nových členov

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) otvára prijímací proces nových členov. Agentúry, ktoré by sa chceli stať členmi musia splniť pravidlá a podať písomnú žiadosť o členstvo.


„Srdečne pozývam všetky agentúry, ktoré majú chuť pracovať v našom združení a spoločne tak kultivovať trh marketingu a reklamy. Sme otvorení čerstvým, novým „hlavám“ s nápadmi, ktoré posunú naše aktivity zas o kus ďalej. Naše dvere sú otvorené, budeme mať radosť z každého nového člena!“ hovorí Zuzana Ďurčeková, prezidentka KRASu. 

Riadnymi členmi KRAS sa môžu stať reklamné agentúry, ak spĺňajú minimálne tri zo štyroch nasledovných kritérií (kritérium s dosiahnutím bodov za súťaže musí byť splnené vždy): 

  1. obrat za rok 2020 vo výške minimálne 200.000 EUR, 
  2. minimálne 6 stálych spolupracovníkov v posledných 6 mesiacoch v štruktúre spoločnosti na základe akéhokoľvek vzťahu (pracovný pomer, freelancers, slobodné povolania ...), 
  3. poskytovanie komplexných komunikačných služieb minimálne trom rôznym klientom počas posledného roka, 
  4. dosiahnutie kumulatívne minimálne 100 bodov v súťažiach podľa bodového systému súťaže Agentúra roka za hodnotené roky 2020-2021. 

Kompletné pravidlá prijímacieho konania určujú stanovy KRAS.

Prijímací proces bude pozostávať z dvoch kôl. V prvom kole budú posúdené všetky žiadosti na základe splnenia formálnych podmienok a požadovaných finančných ukazovateľov. Druhé kolo pozostáva z osobných prezentácií uchádzačov.

Prihlášky a žiadosti o členstvo budú prijímané do 28. februára 2022, osobné prezentácie prebehnú v marci 2022. 

Pre podrobnejšie informácie o prijímacom procese a jeho podmienkach kontaktujte: Gabriela Benka-Rybárová, gabriela@kras.sk. 


TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 411 114
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 309 047
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 772 278
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 306 207
5TRIAD s.r.o.1 981 772
6MADE BY VACULIK, s.r.o.1 962 087
7Effectivity s.r.o.1 941 768
8Zaraguza s.r.o.1 921 861
9Elite/Monday Lovers, s.r.o.1 864 905
10Oh my DOT1 525 180
11THIS IS LOCCO1 407 297
12MullenLowe GGK s.r.o.1 086 208
13applepie, s.r.o.   645 829
14Respect APP s.r.o.   418 436
15Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.   334 955

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemaj kde zohriať)
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia)
KATEGÓRIA FMCG
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny)
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku)

Zlatý klinec

1 MUW Saatchi & Saatchi460
2 Istropolitana Ogilvy440
3 Mannschaft425
4 This is Locco375
5

Róbert Slovák a jeho priatelia
Wiktor Leo Burnett

330
6 TRIAD260
7 dotcom.sk235
8 JANDL165
9 Elite / Monday Lovers
Zaraguza
155
10

MADE BY VACULIK
werk studio

70
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH