02.02.2022

Spúšťame prijímanie nových členov

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) otvára prijímací proces nových členov. Agentúry, ktoré by sa chceli stať členmi musia splniť pravidlá a podať písomnú žiadosť o členstvo.


„Srdečne pozývam všetky agentúry, ktoré majú chuť pracovať v našom združení a spoločne tak kultivovať trh marketingu a reklamy. Sme otvorení čerstvým, novým „hlavám“ s nápadmi, ktoré posunú naše aktivity zas o kus ďalej. Naše dvere sú otvorené, budeme mať radosť z každého nového člena!“ hovorí Zuzana Ďurčeková, prezidentka KRASu. 

Riadnymi členmi KRAS sa môžu stať reklamné agentúry, ak spĺňajú minimálne tri zo štyroch nasledovných kritérií (kritérium s dosiahnutím bodov za súťaže musí byť splnené vždy): 

  1. obrat za rok 2020 vo výške minimálne 200.000 EUR, 
  2. minimálne 6 stálych spolupracovníkov v posledných 6 mesiacoch v štruktúre spoločnosti na základe akéhokoľvek vzťahu (pracovný pomer, freelancers, slobodné povolania ...), 
  3. poskytovanie komplexných komunikačných služieb minimálne trom rôznym klientom počas posledného roka, 
  4. dosiahnutie kumulatívne minimálne 100 bodov v súťažiach podľa bodového systému súťaže Agentúra roka za hodnotené roky 2020-2021. 

Kompletné pravidlá prijímacieho konania určujú stanovy KRAS.

Prijímací proces bude pozostávať z dvoch kôl. V prvom kole budú posúdené všetky žiadosti na základe splnenia formálnych podmienok a požadovaných finančných ukazovateľov. Druhé kolo pozostáva z osobných prezentácií uchádzačov.

Prihlášky a žiadosti o členstvo budú prijímané do 28. februára 2022, osobné prezentácie prebehnú v marci 2022. 

Pre podrobnejšie informácie o prijímacom procese a jeho podmienkach kontaktujte: Gabriela Benka-Rybárová, gabriela@kras.sk. 


TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 792 454
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 434 009
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 485 305
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 154 937
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 101 377
6Zaraguza s.r.o.2 000 686
7Effectivity s.r.o.1 890 735
8TRIAD s.r.o.1 603 642
9Elite Solutions, s.r.o.1 020 036
10MullenLowe GGK s.r.o.1 002 197
11Apple Pie, s.r.o.   603 947
12Respect APP s.r.o.   583 292

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Slovak and Friends (Chuť žiť Tiktok challenge)
Bronz - Effe Bratislava (Rakovina nemá vlny)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - TRIAD (Kúp mi knihu)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Bronz - Socialists (Kraj sveta Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš)
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS / EVENTS
Zlato - Free Andy (Zdieľaj s rozumom)
KATEGÓRIA DIGITAL
Zlato - This is Locco (Bejby Blue - Ukáž svoju digitálnu osobnosť)

Zlatý klinec

1 This is Locco840
2 MUW Saatchi & Saatchi740
3 TRIAD415
4

Socialists
Wiktor Leo Burnett

325
5 dotcom advertising310
6 Free Andy270
7 MADE BY VACULIK210
8 Darwin and the Machines190
9 Istropolitana Ogilvy185
10

Elite / Monday Lovers

Mannschaft

130
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH