02.02.2022

Spúšťame prijímanie nových členov

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) otvára prijímací proces nových členov. Agentúry, ktoré by sa chceli stať členmi musia splniť pravidlá a podať písomnú žiadosť o členstvo.


„Srdečne pozývam všetky agentúry, ktoré majú chuť pracovať v našom združení a spoločne tak kultivovať trh marketingu a reklamy. Sme otvorení čerstvým, novým „hlavám“ s nápadmi, ktoré posunú naše aktivity zas o kus ďalej. Naše dvere sú otvorené, budeme mať radosť z každého nového člena!“ hovorí Zuzana Ďurčeková, prezidentka KRASu. 

Riadnymi členmi KRAS sa môžu stať reklamné agentúry, ak spĺňajú minimálne tri zo štyroch nasledovných kritérií (kritérium s dosiahnutím bodov za súťaže musí byť splnené vždy): 

  1. obrat za rok 2020 vo výške minimálne 200.000 EUR, 
  2. minimálne 6 stálych spolupracovníkov v posledných 6 mesiacoch v štruktúre spoločnosti na základe akéhokoľvek vzťahu (pracovný pomer, freelancers, slobodné povolania ...), 
  3. poskytovanie komplexných komunikačných služieb minimálne trom rôznym klientom počas posledného roka, 
  4. dosiahnutie kumulatívne minimálne 100 bodov v súťažiach podľa bodového systému súťaže Agentúra roka za hodnotené roky 2020-2021. 

Kompletné pravidlá prijímacieho konania určujú stanovy KRAS.

Prijímací proces bude pozostávať z dvoch kôl. V prvom kole budú posúdené všetky žiadosti na základe splnenia formálnych podmienok a požadovaných finančných ukazovateľov. Druhé kolo pozostáva z osobných prezentácií uchádzačov.

Prihlášky a žiadosti o členstvo budú prijímané do 28. februára 2022, osobné prezentácie prebehnú v marci 2022. 

Pre podrobnejšie informácie o prijímacom procese a jeho podmienkach kontaktujte: Gabriela Benka-Rybárová, gabriela@kras.sk. 


TOP KRAS 2022

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 869 507
2Istropolitana Advertising, s.r.o.3 120 202
3Wiktor Leo Burnett, s.r.o.2 407 058
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 316 662
5TRIAD s.r.o.2 037 235
6MADE BY VACULIK, s.r.o.1 953 670
7Elite/Monday Lovers, s.r.o.1 668 190
8Zaraguza s.r.o.1 479 246
9Effectivity s.r.o.1 374 001
10THIS IS LOCCO s.r.o.1 363 936
11Oh my DOT Bratislava s.r.o.1 294 300
12MullenLowe GGK s.r.o.1 294 254
13applepie, s.r.o.   495 458
14Respect APP s.r.o.   409 561
15Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.   184 070

AR 2022

 1THIS IS LOCCO 185
 2MUW Saatchi & Saatchi 116
 3TRIAD  98,5
 4Istropolitana Ogilvy  87,5
 5Wiktor Leo Burnett  77,5
 6Elite / Monday Lovers  59
 7Jandl  55,5
 8MADE BY VACULIK  52,5
 9Zaraguza  49
11oh my DOT  45
12Róbert Slovák a jeho priatelia  43
13EFFE  34
14

MullenLowe GGK
Respect APP

  20,5
15applepie    7

Effie 2022

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemajú kde zohriať)
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia)
KATEGÓRIA FMCG
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny)
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku)

ZK 2023

1 This is Locco1010
2 MUW Saatchi & Saatchi 530
3 Zaraguza 410
4 Istropolitana Ogilvy 390
5 Róbert Slovák a jeho priatelia 340
6 oh my DOT 310
8 Wiktor Leo Burnett 280
9 MullenLowe GGK 260
10 Elite / Monday Lovers
 250
11 MADE BY VACULIK  80
12 TRIAD  70
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH