27.09.2016

Róbert Slovák opäť prezidentom

Po dvoch rokoch funkčného obdobia si Prezídium Klubu reklamných agentúr Slovenska zvolilo za svojho staronového prezidenta Róberta Slováka (Respect APP). Prezídium KRAS pokračuje vo svojej činnosti takmer v rovnakom zložení. Dozorný výbor v zložení novom.


Novým členom prezídia sa stal Alexander Smik z agentúry Apple Pie. V prezídiu ďalej pokračujú Zuzana Ďurčeková (Made by Vaculik), Peter Kontra (Wiktor Leo Brunett), Marek Pajtáš (MullenLowe GGK) a Róbert Slovák (Respect APP). O zložení prezídia rozhodlo Valné zhromaždenie KRAS v polovici septembra tohto roka. Prezídium si na svojom prvom zasadnutí zvolilo za prezidenta Róberta Slováka.

Veľkou témou KRASu pre najbližšie obdobie bude iniciatíva za etické tendrovanie, ktorá by mala zlepšiť systém výberových konaní. Jej cieľom je eliminovať zbytočné tendre, zvýšiť vzájomnú dôveru medzi agentúrami a zadávateľmi. Čoskoro bude na webstránke KRASu spustená beta verzia tzv. Etického tendra, ktorú budú mať agentúry, zadávatelia i odborná verejnosť možnosť pripomienkovať a pomôcť tak nastaviť jasné pravidlá tendrovania, z ktorých budú profitovať obe strany. 

 

Prezident KRASu Róbert Slovák o novom funkčnom období hovorí: „Rád by som prispel k intenzívnejšej komunikácii so zadávateľmi a nadchol ich pre ideu lepších pravidiel tendrovania ale aj pre hlbšiu spoluprácu na ďalších aktivitách KRASu. Vážim si dôveru členov KRASu a verím, že v ďalšom funkčnom období posilníme pozíciu a význam klubu v očiach celej brandže.“

 

Prezídium má v pláne naďalej pokračovať v zlepšovaní aktivít KRASu. Najprestížnejšiu kreatívnu súťaž na Slovensku, Zlatý klinec, má ambíciu obohatiť o pestrejší program. Pri súťaži o najefektívnejšiu reklamu, EFFIE Awards Slovakia, má víziu zvyšovať jej štandard.  V  zostavovaní rebríčka ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS chce zvýšiť transparentnosť a reflektovať súčasnú situáciu na trhu. Chce tiež pokračovať v spolupráci s Radou pre reklamu na obľúbenom pravidelnom evente Raňajky s reklamou. A ako reprezentant festivalu Cannes Lions na Slovensku má víziu zintenzívniť spoluprácu s organizátormi festivalu a poskytnúť príležitosť väčšiemu počtu nadaných mladých ľudí zapojiť sa do súťaže Young Lions a ukázať tak svoj talent aj v zahraničí. 

 

Na činnosť Klubu reklamných agentúr Slovenska a na napĺňanie jeho zámerov bude dohliadať Dozorný výbor v novom zložení: Daniel Abrahám (Effectivity POWERED BY PUBLICIS), Martin Blaško (ZARAGUZA) a František Toman (Istropolitana Ogilvy).  Dozorný výbor bol v tomto zastúpení zvolený na najbližšie tri roky. 


TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.4 162 785
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 989 380
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 452 903
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 406 674
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 083 546
6Zaraguza s.r.o.2 000 681
7Effectivity s.r.o.1 990 538
8TRIAD s.r.o.1 870 629
9MullenLowe GGK s.r.o1 426 301
10Elite Solutions, s.r.o.   910 696
11Respect APP s.r.o.   746 252
12Apple Pie, s.r.o.   588 958

Agen. roka

1Wiktor Leo Burnett2 144
2TRIAD Advertising1 230
3Effectvity POWERED by PUBLICIS1 229
4MADE BY VACULIK1 224
5Istropolitana Ogilvy1 125
6MUW Saatchi & Saatchi1 110
7Mannschaft   790
8Zaraguza   685
9Respect APP   560
10

Jandl
Somebody & Somebody

   500

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Mannschaft (Sila skutočného Borca)
Striebro - MADE BY VACULIK (Ako Zlatý Bažant '73 rozveselil celé Slovensko, ...)
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi (Ako uspieť v čase najväčšej krízy)
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Skutočný pochod za život)
Bronz - Effectivity POWERED by PUBLICIS (Pa a Pi po 33 rokoch)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Zlato - Somebody & Somebody (Veselé ponožky, čo nemajú páru)
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Áno, teraz!)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Wiktor Leo Burnett (Hrášková polievka)
KATEGÓRIA DIGITAL
Bronz - Studio Echt (Gizka rieši)

Zlatý klinec

1 Wiktor Leo Burnett705
2 MADE BY VACULIK525
3 Istropolitana Ogilvy390
4 MUW Saatchi & Saatchi350
5 TRIAD305
6 Effectivity POWERED by PUBLICIS260
7 Zaraguza245
8 Mannschaft210
9 Respect APP190
10

MARK BBDO BRATISLAVA
PEKNE & DOBRE

180
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH