27.09.2016

Róbert Slovák opäť prezidentom

Po dvoch rokoch funkčného obdobia si Prezídium Klubu reklamných agentúr Slovenska zvolilo za svojho staronového prezidenta Róberta Slováka (Respect APP). Prezídium KRAS pokračuje vo svojej činnosti takmer v rovnakom zložení. Dozorný výbor v zložení novom.


Novým členom prezídia sa stal Alexander Smik z agentúry Apple Pie. V prezídiu ďalej pokračujú Zuzana Ďurčeková (Made by Vaculik), Peter Kontra (Wiktor Leo Brunett), Marek Pajtáš (MullenLowe GGK) a Róbert Slovák (Respect APP). O zložení prezídia rozhodlo Valné zhromaždenie KRAS v polovici septembra tohto roka. Prezídium si na svojom prvom zasadnutí zvolilo za prezidenta Róberta Slováka.

Veľkou témou KRASu pre najbližšie obdobie bude iniciatíva za etické tendrovanie, ktorá by mala zlepšiť systém výberových konaní. Jej cieľom je eliminovať zbytočné tendre, zvýšiť vzájomnú dôveru medzi agentúrami a zadávateľmi. Čoskoro bude na webstránke KRASu spustená beta verzia tzv. Etického tendra, ktorú budú mať agentúry, zadávatelia i odborná verejnosť možnosť pripomienkovať a pomôcť tak nastaviť jasné pravidlá tendrovania, z ktorých budú profitovať obe strany. 

 

Prezident KRASu Róbert Slovák o novom funkčnom období hovorí: „Rád by som prispel k intenzívnejšej komunikácii so zadávateľmi a nadchol ich pre ideu lepších pravidiel tendrovania ale aj pre hlbšiu spoluprácu na ďalších aktivitách KRASu. Vážim si dôveru členov KRASu a verím, že v ďalšom funkčnom období posilníme pozíciu a význam klubu v očiach celej brandže.“

 

Prezídium má v pláne naďalej pokračovať v zlepšovaní aktivít KRASu. Najprestížnejšiu kreatívnu súťaž na Slovensku, Zlatý klinec, má ambíciu obohatiť o pestrejší program. Pri súťaži o najefektívnejšiu reklamu, EFFIE Awards Slovakia, má víziu zvyšovať jej štandard.  V  zostavovaní rebríčka ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr TAAS chce zvýšiť transparentnosť a reflektovať súčasnú situáciu na trhu. Chce tiež pokračovať v spolupráci s Radou pre reklamu na obľúbenom pravidelnom evente Raňajky s reklamou. A ako reprezentant festivalu Cannes Lions na Slovensku má víziu zintenzívniť spoluprácu s organizátormi festivalu a poskytnúť príležitosť väčšiemu počtu nadaných mladých ľudí zapojiť sa do súťaže Young Lions a ukázať tak svoj talent aj v zahraničí. 

 

Na činnosť Klubu reklamných agentúr Slovenska a na napĺňanie jeho zámerov bude dohliadať Dozorný výbor v novom zložení: Daniel Abrahám (Effectivity POWERED BY PUBLICIS), Martin Blaško (ZARAGUZA) a František Toman (Istropolitana Ogilvy).  Dozorný výbor bol v tomto zastúpení zvolený na najbližšie tri roky. 


TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 792 454
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 434 009
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 485 305
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 154 937
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 101 377
6Zaraguza s.r.o.2 000 686
7Effectivity s.r.o.1 890 735
8TRIAD s.r.o.1 603 642
9Elite Solutions, s.r.o.1 020 036
10MullenLowe GGK s.r.o.1 002 197
11Apple Pie, s.r.o.   603 947
12Respect APP s.r.o.   583 292

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Slovak and Friends (Chuť žiť Tiktok challenge)
Bronz - Effe Bratislava (Rakovina nemá vlny)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - TRIAD (Kúp mi knihu)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Bronz - Socialists (Kraj sveta Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš)
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS / EVENTS
Zlato - Free Andy (Zdieľaj s rozumom)
KATEGÓRIA DIGITAL
Zlato - This is Locco (Bejby Blue - Ukáž svoju digitálnu osobnosť)

Zlatý klinec

1 This is Locco840
2 MUW Saatchi & Saatchi740
3 TRIAD415
4

Socialists
Wiktor Leo Burnett

325
5 dotcom advertising310
6 Free Andy270
7 MADE BY VACULIK210
8 Darwin and the Machines190
9 Istropolitana Ogilvy185
10

Elite / Monday Lovers

Mannschaft

130
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH