09.11.2023

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA za rok 2022 bol zverejnený!

Do tohtoročného porovania rebríčka zverejňovaného Klubom reklamných agentúr Slovenska (KRAS) bolo zahrnutých 18 subjektov.


Rebríček TAAS už viac ako 20 rokov v každoročnom porovnaní identifikuje poradie najväčších reklamných a marketingových agentúr. Tento rok sa na najvyššej priečke umiestnila agentúra Jandl s celkovým ukazovateľom gross income takmer 3,87 mil. EUR. Rebríčku ďalej dominuje aj agentúra Istropolitana Ogilvy, nasledovaná agentúrami Wiktor Leo Burnett, MUW/SAATCHI, TRIAD, MADE BY VACULIK, Elite/Monday Lovers, Zaraguza a Effectivity. Prvú desiatku agentúr s najväčším trhovým podielom v porovnaní zúčastnených agentúr uzatvorila spoločnosť THIS IS LOCCO.  

Agentúry sa v rebríčku umiestňujú na základe výsledku ukazovateľa gross income, vyjadrujúceho tržby z ich hlavnej činnosti, ktorý je následne očistený o refakturáciu. Do výpočtu gross income teda nevstupujú ani také položky ako sú bankové úroky, výnosy z podnikania na finančnom trhu, kurzové rozdiely, príjmy z predaja majetku a iné finančné príjmy alebo poplatky, ktoré nesúvisia s hlavnou činnosťou agentúr.

Za vyhodnotenie tohto ukazovateľa, ako aj za nezávislosť a dôveryhodnosť rebríčka TAAS zodpovedá už druhú dekádu popredná poradenská spoločnosť BDO. „Pozitívny rastový trend rebríčka v počte zúčastnených agentúr a rozširujúca sa báza porovnávaných trhových dát relevantnosť celého rebríčka iba násobí. Ako odborný poradca dohliadajúci na regulérnosť rebríčka sme preto radi, že do porovnania vstupuje čoraz viac agentúr“, hovorí Peter Gunda, Managing Partner poradenskej spoločnosti BDO, ktorá dohliada na regulérnosť rebríčka.

Poradie

Názov agentúry

Členstvo v KRAS

Gross Income 
(EUR)

1

JANDL, marketing a reklama, s.r.o.

člen

3 869 507

2

Istropolitana Advertising, s.r.o.

člen

3 120 202

3

Wiktor Leo Burnett, s.r.o.

člen

2 407 058

4

MUW/Saatchi & Saatchi, spol. s r.o.

člen

2 316 662

5

TRIAD s.r.o.

člen

2 037 235

6

MADE BY VACULIK, s.r.o.

člen

1 953 670

7

Elite / Monday Lovers, s.r.o.

člen

1 668 190

8

Zaraguza s.r.o.

člen

1 479 246

9

Effectivity s.r.o.

člen

1 374 001

10

THIS IS LOCCO s.r.o.

člen

1 363 936

11

Oh my DOT Bratislava s.r.o.

člen

1 294 300

12

MullenLowe GGK s.r.o.

člen

1 294 254

13

Free Andy s.r.o.

nečlen

925 837

14

Applepie, s.r.o.

člen

495 458

15

Respect APP s.r.o.

člen

409 561

16

Mannschaft s.r.o.

nečlen

342 090

17

Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.

člen

184 070

18

Kreatívna Dvojica s.r.o.

nečlen

152 534

 

„Ďakujeme všetkým agentúram, ktoré sa rebríčka zúčastňujú každoročne, ale aj nováčikom, ktorí  do porovnania vstupujú. Ako garanti sme hrdí, že sa nám darí tento najdlhšie zverejňovaný a predovšetkým na Slovensku jediný, nezávislým poradcom auditovaný rebríček ekonomickej výkonnosti vydávať“, dodáva Silvia Cyprichová, výkonná riaditeľka KRASu.    


TOP KRAS 2022

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 869 507
2Istropolitana Advertising, s.r.o.3 120 202
3Wiktor Leo Burnett, s.r.o.2 407 058
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 316 662
5TRIAD s.r.o.2 037 235
6MADE BY VACULIK, s.r.o.1 953 670
7Elite/Monday Lovers, s.r.o.1 668 190
8Zaraguza s.r.o.1 479 246
9Effectivity s.r.o.1 374 001
10THIS IS LOCCO s.r.o.1 363 936
11Oh my DOT Bratislava s.r.o.1 294 300
12MullenLowe GGK s.r.o.1 294 254
13applepie, s.r.o.   495 458
14Respect APP s.r.o.   409 561
15Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.   184 070

AR 2022

 1THIS IS LOCCO 185
 2MUW Saatchi & Saatchi 116
 3TRIAD  98,5
 4Istropolitana Ogilvy  87,5
 5Wiktor Leo Burnett  77,5
 6Elite / Monday Lovers  59
 7Jandl  55,5
 8MADE BY VACULIK  52,5
 9Zaraguza  49
11oh my DOT  45
12Róbert Slovák a jeho priatelia  43
13EFFE  34
14

MullenLowe GGK
Respect APP

  20,5
15applepie    7

Effie 2022

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemajú kde zohriať)
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia)
KATEGÓRIA FMCG
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny)
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku)

ZK 2023

1 This is Locco1010
2 MUW Saatchi & Saatchi 530
3 Zaraguza 410
4 Istropolitana Ogilvy 390
5 Róbert Slovák a jeho priatelia 340
6 oh my DOT 310
8 Wiktor Leo Burnett 280
9 MullenLowe GGK 260
10 Elite / Monday Lovers
 250
11 MADE BY VACULIK  80
12 TRIAD  70
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH