20.07.2023

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA odhalí najlepšie agentúry aj tento rok

Vstupné dáta do rebríčka ekonomickej výkonnosti môžu reklamné a marketingové agentúry zaslať už iba do 17. augusta.


Všetky slovenské reklamné a marketingové agentúry, ktoré prejavia záujem o zaradenie do rebríčka najlepších reklamných a marketingových agentúr na Slovensku (TAAS) sa zúčastňujú dotazovania za účelom stanovenia výšky ich Gross Income. Parameter Gross Income, a teda hrubý zisk je zároveň jediný celosvetovo uznávaný porovnávací parameter ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr.   

"TAAS je auditovaný rebríček, v ktorom sa majú možnosť pomerovať všetky agentúry, ktoré o to prejavia záujem a poskytnú doňho dáta. Nie je privilegovaný členom KRAS, naopak je otvorený a dobrovoľný. Nie je ani žiadnou novinkou, KRAS ho v spolupráci s auditorskou spoločnosťou BDO realizuje už druhé desaťročie. Parameter ekonomickej výkonnosti je zohľadňovaným a bodovaným kritériom pre zaradenie do súťaže Agentúra roka, čo je ďalší z motívov, prečo sa doňho zapojiť", hovorí Silvia Cyprichová, výkonná riaditeľka KRAS.

Ako sa zúčastniť rebríčka TAAS?

V prípade záujmu zúčastniť sa rebríčka TAAS je potrebné kontaktovať sekretariát KRAS na adrese kras(at)kras.sk a najneskôr do  17. augusta 2023 poskytnúť údaje a vyplniť Formulár s potrebnými údajmi.
Schvaľovacie zasadnutie agentúr účastných v rebríčku sa bude následne konať 28. septembra 2023. 

Ako sa zostavuje TAAS?

  • Agentúry, ktoré sa rozhodnú zaradiť do TAAS 2022 vyplnia elektronický Formulár
  • Tieto podklady preberá priamo a cez zabezpečený prístup nezávislý audítor, ktorým je poradenská spoločnosť BDO.
  • Nezávislý poradca zostaví anonymný grafikon odchýlok jednotlivých sledovaných účtovných parametrov a predloží ho  kontrolnej komisii, ktorá bude  pozostávať z vyžrebovaných zástupcov agentúr, ktoré sa rebríčka účastnia.
  • Kontrolná komisia na základe podkladov predložených nezávislým poradcom určí tie subjekty (bez toho aby poznala ich mená, resp. obchodné názvy), ktoré nezávislý poradca bude ďalej dotazovať a prípadne od nich žiadať doplňujúce vysvetlenia k nahláseným údajom.
  • Po tomto procese nezávislý poradca zostaví predbežný rebríček, grafikon odchýlok a komentár z komunikácie s agentúrami. Kontrolná komisia v odôvodnených prípadoch môže dotknutej agentúre, ktorá relevantne nezdôvodnila nezrovnalosti v niektorej položke, navrhnúť zníženie tejto položky na úroveň benchmarku ročníka. V prípade, že agentúra nebude s takýmto návrhom súhlasiť, Kontrolná komisia navrhne dotknutú agentúru do rebríčka nezaradiť.
  • Konečnú verziu rebríčka schvaľuje tzv. Schvaľovacie zasadnutie, ktoré je zložené zo všetkých zúčastnených agentúr a bude sa konať vo štvrtok 28. septembra 2023. 

Výsledný rebríček TAAS 2022 sekretariát KRAS-u zverejní v médiách. 

Kompletné Zásady Top Advertising Agencies Slovakia 2022.

 

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej  republike.

Rebríček sa realizuje a zverejňuje raz ročne a jeho garantom je Klub reklamných agentúr Slovenskej republiky (KRAS). Účasť v rebríčku TAAS 2022 je podmienkou pre zaradenie do hodnotenia Agentúra roka 2023, ktorú vyhlasuje odborný magazín Stratégie. 


TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 411 114
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 309 047
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 772 278
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 306 207
5TRIAD s.r.o.1 981 772
6MADE BY VACULIK, s.r.o.1 962 087
7Effectivity s.r.o.1 941 768
8Zaraguza s.r.o.1 921 861
9Elite/Monday Lovers, s.r.o.1 864 905
10Oh my DOT1 525 180
11THIS IS LOCCO1 407 297
12MullenLowe GGK s.r.o.1 086 208
13applepie, s.r.o.   645 829
14Respect APP s.r.o.   418 436
15Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.   334 955

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemaj kde zohriať)
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia)
KATEGÓRIA FMCG
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny)
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku)

Zlatý klinec

1 MUW Saatchi & Saatchi460
2 Istropolitana Ogilvy440
3 Mannschaft425
4 This is Locco375
5

Róbert Slovák a jeho priatelia
Wiktor Leo Burnett

330
6 TRIAD260
7 dotcom.sk235
8 JANDL165
9 Elite / Monday Lovers
Zaraguza
155
10

MADE BY VACULIK
werk studio

70
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH