26.09.2019

Nominácie do poroty EFFIE 2019

Nominovať porotcu druhého kola môže i verejnosť


I tento rok je tu príležitosť aj pre verejnosť nominovať odborníkov z oblasti marketingovej komunikácie, ktorí zasadnú do poroty II. kola hodnotenia. To pozostáva zo 4 zástupcov reklamných agentúr, 4 zástupcov zadávateľov a 5 odborníkov z oblasti marketingovej komunikácie. Odborníkov zvolí Valné zhromaždenie Klubu reklamných agentúr Slovenska na základe nominácií od profesijných združení, univerzít s marketingovým zameraním, fyzických či právnických osôb. Nominovaní môžu byť aj porotcovia zo zahraničia.

 

Kľúčové termíny pre porotu II. kola:

06.11. Zaslanie prihlášok porote

14.11. I. Zasadnutie poroty

19.11. Odovzdanie hodnotenia porotcov

22.11. Verejné prezentácie pred porotou

22.11. II. zasadnutie poroty 2. kola

22.11. Vyhlásenie výsledkov EFFIE 2019, Mlynica

26.11  Porota 2. kola prezentuje výsledky s odôvodnením svojho rozhodnutia

          Raňajky s reklamou: EFFIE špeciál, od 8.30 hod. Foxford

 

 

Nomináciu pošlite  na simekova(at)kras.sk najneskôr do 16. októbra 2019 do polnoci. Nezabudnite, že ku každej nominácii je nevyhnutné pripojiť aj nominačný list.   

 

 


Top KRAS

1Wiktor Leo Burnett, s.r.o.4 115 763
2JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 891 714
3MADE BY VACULIK, s.r.o.2 678 182
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 269 563
5Istropolitana Advertising, s.r.o.2 221 557
6TRIAD s.r.o.1 746 934
7Zaraguza s.r.o.1 576 996
8Effectivity s.r.o.1 510 057
9MullenLowe GGK s.r.o1 278 869
10Apple Pie, s.r.o.   573 791

Agentúra roka

1TRIAD Advertising   
2Wiktor Leo Burnett
3Istropolitana Ogilvy

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Made by Vaculik
Bronz - JANDL, marketing a reklama
Bronz - TRIAD Advertising
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Made by Vaculik
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Bronz - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS/EVENTS
Striebro - TRIAD Advertising

Zlatý klinec

1 Istropolitana Ogilvy495
2 MUW Saatchi & Saatchi455
3 MADE BY VACULIK 400
4 Zaraguza Digital230
5 Wiktor Leo Burnett190
5 JANDL, marketing a reklama190
6 TRIAD advertising
160
6 Digita.sk160
7 Mayer McCann Erickson130
8 Respect APP
125
9 Brandy120
9 VCCP Bratislava
120
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH