27.08.2019

KRAS zverejnil rebríček Top Advertising Agencies Slovakia 2018 s novou metodikou

Dňa 20. augusta Klub reklamných agentúr zverejnil konečnú verziu rebríčku Top Advertising Agencies Slovakia za rok 2018.


Do  rebríčka reklamných agentúr sa tento rok zapojilo 11 agentúr Apple Pie, Effectivity Powered by Publicis, Istropolitana Ogilvy, JandL, marketing a reklama,  MullenLOWE GGK, MUW SAATCHI & SAATCHI,  MADE BY VACULIK,  Triad, Wiktor Leo Burnett, Zaraguza a nový člen KRASu Elite Solutions.

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, ktoré pôsobia výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie v Slovenskej republike. Garantom rebríčka TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS). Tento rebríček je jediným auditovaným rebríčkom na Slovensku, pričom v úlohe nezávislého audítora, resp. odborného poradcu  už viac ako 11 rokov pôsobí spoločnosť BDO, ktorá je súčasťou celosvetovo piatej najväčšej siete audítorských a poradenských spoločností, ktoré poskytujú svoje profesionálne služby vo viac ako 160 krajinách sveta.

 

Rebríček zverejňuje KRAS raz za rok a agentúry sú v ňom zoradené podľa výšky ich Gross Income. Gross Income predstavuje jediný celosvetovo uznávaný porovnávací parameter ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr a zároveň predstavuje tzv. hrubý zisk reklamných agentúr z ich hlavnej činnosti pozostávajúci zo súčtu ich pridanej hodnoty a vybraných nákladových položiek režijného charakteru akými sú napr. spotreba materiálu, energií, nájomné, náklady na reprezentáciu a ďalšie.

Účasť v TAAS je zároveň aj hlavným kritériom pre zaradenie do súťaže Agentúra roka.

 

Tento rok Klub reklamných agentúr Slovenska pristúpil k úprave metodiky vykazovania výšky Gross Income.

 

O zmene metodiky vykazovania Gross Income v rámci rebríčka TAAS sa diskutovalo už niekoľko rokov a to najmä s ohľadom na zmeny v odvetví a špecifickosti práce, ktorými prechádzajú reklamné agentúry pôsobiace na európskom trhu. Aj preto sa agentúry rozhodli v tomto roku pristúpiť na zmenu metodiky vo vykazovaní Gross Income v rámci rebríčka TAAS, ktorá by mala reálnejšie odzrkadľovať ekonomickú výkonnosť jednotlivých agentúr.  Dôvodom bola rastúca rôznorodosť modelov spolupráce jednotlivých reklamných agentúr, ktorú, vzhľadom na starú metodiku, nebolo možné zohľadniť v Gross Income, a tak údaje v rebríčku TAAS nereflektovali skutočnú ekonomickú výkonnosť reklamných agentúr zapojených do tohoto rebríčka. " dodáva Zuzana Povecová, Manager BDO Slovensko.

Svoje prvenstvo po minulom roku opäť potvrdila agentúra Wiktor Leo Burnett, s rozdielom 224.049 Eur pred agentúrou JandL, marketing a reklama. Tretiu priečku v rebríčku TAAS obsadila agentúra MADE BY VACULIK.

Tento rok po prvýkrát členské agentúry Klubu Reklamných Agentúr Slovenska  zverejňujú popri rebríčku aj niektoré vybraté nákladové ukazovatele.

Priemerný branžový medziročný nárast miezd 2018 vs 2017 sledovaný na členských agentúrach KRAS predstavuje nárast o 5,6 % .

Členovia KRAS ďalej vykázali za rok 2018 v poriemere 2943 hodín investovaných do tendrov. V hodnote práce na jednu agentúru to znamená náklad v objeme 264 163 EUR čo dokopy za členské agentúry KRAS znamená investíciu do tendrov vo výške 2 905 477 EUR, čo je 13,29% z kumulovaného objemu Gross Income rebríčka TAAS 2018.

 

REBRÍČEK TAAS 2018

Poradie reklamnej agentúry

Reklamná agentúra

Členstvo v združení KRAS

Gross income 2018 (EUR)

Gross income 2017 (EUR)*

1

Wiktor Leo Burnett, s.r.o.

člen

4 115 763

4 297 287

2

JandL, marketing a reklama, s.r.o.

člen

3 891 714

4 082 412

3

MADE BY VACULIK, s.r.o.

člen

2 678 182

2 286 587

4

MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.

člen

2 269 563

2 524 038

5

Istropolitana Advertising, s.r.o.

člen

2 221 557

2 668 443

6

TRIAD s.r.o.

člen

1 746 934

1 544 106

7

Zaraguza, s.r.o.

člen

1 576 996

1 215 150

8

Effectivity s.r.o.

člen

1 510 057

993 500

9

MullenLowe GGK s.r.o.

člen

1 278 869

1 504 867

10

Elite Solutions, s.r.o.

člen

580 719

N/a

11

Apple Pie, s.r.o.

člen

573 791

406 283

 

*    údaje zohľadňujúce prepočet pri použití novej metodiky roka 2018. Zobrazenie len pre informatívne účely.

 

 

Zdroj: BDO, spol. s r.o.

 

 


Top KRAS

1Wiktor Leo Burnett, s.r.o.4 115 763
2JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 891 714
3MADE BY VACULIK, s.r.o.2 678 182
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 269 563
5Istropolitana Advertising, s.r.o.2 221 557
6TRIAD s.r.o.1 746 934
7Zaraguza s.r.o.1 576 996
8Effectivity s.r.o.1 510 057
9MullenLowe GGK s.r.o1 278 869
10Apple Pie, s.r.o.   573 791

Agentúra roka

1TRIAD Advertising   
2Wiktor Leo Burnett
3Istropolitana Ogilvy

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Made by Vaculik
Bronz - JANDL, marketing a reklama
Bronz - TRIAD Advertising
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Made by Vaculik
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Bronz - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS/EVENTS
Striebro - TRIAD Advertising

Zlatý klinec

1 Istropolitana Ogilvy495
2 MUW Saatchi & Saatchi455
3 MADE BY VACULIK 400
4 Zaraguza Digital230
5 Wiktor Leo Burnett190
5 JANDL, marketing a reklama190
6 TRIAD advertising
160
6 Digita.sk160
7 Mayer McCann Erickson130
8 Respect APP
125
9 Brandy120
9 VCCP Bratislava
120
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH