16.11.2022

KRAS zverejnil rebríček TAAS 2021 a objem investícií vynaložených na tendre

Do rebríčka ekonomickej výkonnosti reklamných agentúr sa tento rok zapojilo 16 subjektov.


Rebríček zverejňuje KRAS raz ročne a agentúry sú v ňom zoradené podľa výšky ich Gross Income. Účasť v TAAS je zároveň aj hlavným kritériom zaradenia do súťaže Agentúra roka.

Rebríček TAAS 2021

Poradie reklamnej agentúry

Reklamná agentúra

Členstvo v združení KRAS

Gross income (EUR bez DPH)

1

JandL, marketing a reklama, s.r.o.

člen

3 411 114

2

Wiktor Leo Burnett, s.r.o.

člen

3 309 047

3

Istropolitana Advertising, s.r.o.

člen

2 772 278

4

MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s  r. o.

člen

2 306 207

5

TRIAD s.r.o.

člen

1 981 772

6

MADE BY VACULIK, s.r.o.

člen

1 962 087

7

Effectivity s.r.o.

člen

1 941 768

8

Zaraguza, s.r.o. 

člen

1 921 861

9

Elite / Monday Lovers, s.r.o.

člen

1 864 905

10

Oh my DOT s.r.o. 

člen

1 525 180

11

THIS IS LOCCO s.r.o.

člen

1 407 297

12

MullenLowe GGK s.r.o.

člen

1 086 208

13

applepie s.r.o.

člen

645 829

14

Respect APP s.r.o.

člen

418 436

15

Róbert Slovák a jeho priatelia s.r.o.

člen

334 955

16

Mannschaft s.r.o.

nečlen

293 339

Zdroj: BDO, spol. s r.o.

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA predstavuje relevantné porovnanie jednotlivých agentúr na základe ich aktuálnej výkonnosti. BDO, ako dlhoročný odborný poradca rebríčka TAAS, audituje poskytnuté dáta na základe relevantnej metodiky, ktorá sa neustále obohacuje o nové parametre a prispôsobuje zmenám na trhu. Teší nás neustále sa zvyšujúci záujem zo strany jednotlivých reklamných agentúr o účasť v rebríčku.“ hovorí Peter Gunda, Managing partner BDO Slovensko.

Pri rebríčku TAAS prebehol už niekoľkýkrát medzi 15-timi členskými agentúrami KRAS aj prieskum vývoja čiastkových nákladových ukazovateľov, ako sú náklady na vzdelávanie, prenájom priestorov a backoffice, náklady na softvér, hardvér a licencie, marketing, súťaže a reprezentáciu, ale aj mzdové náklady. 

“Našou ambíciou je využívať potenciál členov a navzájom sa medzi sebou benchmarkovať a challengovať. Nielen v kreatívnych súťažiach a s istou mierou rivality, ale aj v ekonomickej oblasti a zdieľať efektívne príklady v záujme všetkých”, hovorí výkonná riaditeľka Silvia Cyprichová.

V roku 2021 zaznamenali agentúry KRAS medziročný pokles priemerných nákladov vo všetkých spomínaných položkách s výnimkou miezd. Za rok 2021 reportovali KRASové agentúry medziročný nárast v mzdách o 9% pričom mzdy a s nimi spojené náklady tvoria spravidla až 70% celkových nákladov agentúr.

Smerom k verejnosti, aj ako monitoring pre iniciatívu Férový tender KRAS pokračuje aj s infoservisom o investíciách vynaložených na tendre a treťosektorové projekty. 

Kumulovane všetky členské agentúry KRAS v roku 2021 investovali do tendrov čas v celkovej hodnote 4 133 616 EUR bez DPH, čo je 15,3% kumulovaného Gross Income vykázaného agentúrami KRAS za rok 2021. Oproti roku 2019 ide o nárast o 10,4%. “Toto číslo len potvrdzuje dôležitosť a relevantnosť témy Férového tendra”, dodáva Cyprichová.

Treťosektorové projekty KRASové agentúry v roku 2021 podporili kumulovanou investíciou 19 406 hodín. V porovnaní s rokom 2019 ide o nárast vo výške 17,5%. Vo finančnom vyjadrení, prostredníctvom priemernej hodinovej sadzby cenníka odporúčaných hodinových sadzieb ide o investíciu v objeme 1 523 371 EUR bez DPH

KRAS každoročne zverejňuje aj priemerné ceny hodinových sadzieb, ktoré na základe dát z prieskumu medzi členskými agentúrami ostávajú od roku 2019 v nezmenenej výške, t.j. sú platné aj pre rok 2022. 

Štruktúra ceny hodinovej sadzby je spravidla tvorená z 50-80% mzdovými nákladmi, 5-20% tvorí hrubá marža agentúry a zvyšok pokrývajú režijné náklady.

Pozícia

Hodinové sadzby 

v EUR bez DPH

Creative Director

120

Strategy Director

120

Strategy Planner

90

Art Director

90

Graphic Designer

65

Copywriter/Ideamaker

90

Junior Copywriter

60

Account Director

100

Account Manager

80

Account Executive

65

DTP Operator

55

Corrector

50

Production Manager

70

Digital Strategist

90

Social Media Manager

70

Content Manager

70

Media Manager

80

Traffic Manager

65

Event Manager

70

Programmer

70

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, pôsobiacich na území Slovenskej republiky výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie. Garantom tohto rebríčka je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS). Úlohu nezávislého audítora, resp. odborného poradcu jediného auditovaného rebríčka na Slovensku, preberá už viac ako 21 rokov spoločnosť BDO. 


TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 411 114
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 309 047
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 772 278
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 306 207
5TRIAD s.r.o.1 981 772
6MADE BY VACULIK, s.r.o.1 962 087
7Effectivity s.r.o.1 941 768
8Zaraguza s.r.o.1 921 861
9Elite/Monday Lovers, s.r.o.1 864 905
10Oh my DOT1 525 180
11THIS IS LOCCO1 407 297
12MullenLowe GGK s.r.o.1 086 208
13applepie, s.r.o.   645 829
14Respect APP s.r.o.   418 436
15Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.   334 955

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemaj kde zohriať)
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia)
KATEGÓRIA FMCG
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny)
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku)

Zlatý klinec

1 MUW Saatchi & Saatchi460
2 Istropolitana Ogilvy440
3 Mannschaft425
4 This is Locco375
5

Róbert Slovák a jeho priatelia
Wiktor Leo Burnett

330
6 TRIAD260
7 dotcom.sk235
8 JANDL165
9 Elite / Monday Lovers
Zaraguza
155
10

MADE BY VACULIK
werk studio

70
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH