18.11.2020

KRAS zverejnil rebríček TAAS 2019

V poradí reklamných agentúr došlo po dvoch rokoch líderstva agentúry Wiktor Leo Burnett k zmene. Najvýkonnejšou agentúrou na Slovensku sa stala agentúra JandL, marketing a reklama, s rozdielom 173 405 Eur.


Vyplýva to z aktuálneho rebríčka Klubu reklamných agentúr Top Advertising Agencies Slovakia za rok 2019. Do hodnotenia sa tento rok zapojilo 13 agentúr, vrátane Apple Pie, Effectivity Powered by Publicis, Elite Solutions, Istropolitana Ogilvy, JandL, marketing a reklama, MullenLowe GGK, MUW Saatchi & Saatchi, MADE BY VACULIK, Respect APP, Triad, Wiktor Leo Burnett, Zaraguza a Dotcom. Ako kritérium úspešnosti sa stanovil celkový Gross Income reklamnej agentúry. 

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, pôsobiacich na území Slovenskej republiky výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie. Garantom tohto rebríčka je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS). Úlohu nezávislého audítora, resp. odborného poradcu jediného auditovaného rebríčka na Slovenku, preberá už viac ako 20 rokov spoločnosť BDO. Ako súčasť piatej najväčšej siete audítorsko-poradenských spoločností, poskytuje svoje profesionálne služby vo viac ako 160 krajinách sveta. Rebríček zverejňuje KRAS raz ročne a agentúry sú v ňom zoradené podľa výšky ich Gross Income. Účasť v TAAS je zároveň aj hlavným kritériom zaradenia do súťaže Agentúra roka.

 

Klub Reklamných Agentúr Slovenska už druhý rok po sebe pokračoval aj prieskumom o vývoji ekonomických ukazovateľov. Spomedzi dopytovaných parametrov členské agentúry vykázali najväčší medziročný nárast v nákladoch na software a hardware (nárast 2019 vs 2018 o 12%) a v nákladoch na marketing, súťaže a reprezentáciu (+11,6%).

Priemerná mzda v reklame sa na základe dát poskytnutých členskými agentúrami KRAS  medziročne zvýšila o 5,9% a rovnako medziročný nárast nastal aj v nákladoch na budovy a priestory, ktoré sa medziročne zvýšili o 5%.

Podľa údajov dodaných členskými agentúrami KRAS sa ich celkové režijné náklady v roku 2019 voči roku 2018 zvýšili o 8%.

Súčasťou prieskumu je už druhý rok po sebe aj prehľad o tendroch. V roku 2019 bola priemerná investícia agentúry do tendrov 3478 hodín, čo je v hodnotovom vyjadrení 312 151,- EUR. V porovnaní s rokom 2018 je to medziročný nárast o 18,2%. V kumulovanom vyjadrení to znamená, že spoločne všetky členské agentúry KRAS v roku 2019 investovali do tendrov čas v celkovej hodnote 3 745 806 EUR, čo je takmer 15% kumulovaného Gross Income vykázaného agentúrami KRAS za rok 2019.

KRAS u svojich členov v prieskume zisťoval informácie ohľadne investícii do treťo-sektorových projektov.  KRAS-ové agentúry v roku 2019 podporili treťo-sektorové projekty v kumulovanom vyjadrení investíciou 16 022 hodín, čo je pri prepočte cez cenník doporučených hodinových sadzieb, ktoré KRAS každoročne zverejňuje, investícia v objeme  1 437 975 EUR. 

 

Poradie reklamnej agentúry

Reklamná agentúra

Členstvo v združení KRAS

Gross income (EUR)

1

JandL, marketing a reklama, s.r.o.

člen

4 162 785

2

Wiktor Leo Burnett, s.r.o.

člen

3 989 380

3

Istropolitana Advertising, s.r.o.

člen

2 452 903

4

MADE BY VACULIK, s.r.o.

člen

2 406 674

5

MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.

člen

2 083 546

6

Zaraguza, s.r.o.

člen

2 000 681

7

Effectivity, s.r.o.

člen

1 990 538

8

TRIAD s.r.o.

člen

1 870 629

9

MullenLowe GGK s.r.o.

člen

1 426 301

10

Dotcom.sk s.r.o.

nečlen

1 286 250

11

Elite Solutions, s.r.o.

člen

   910 696

12

Respect APP s.r.o.

člen

   746 252

13

Apple Pie, s.r.o.

člen

   588 958

Zdroj: BDO, spol. s r.o.


TOP KRAS 2022

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 869 507
2Istropolitana Advertising, s.r.o.3 120 202
3Wiktor Leo Burnett, s.r.o.2 407 058
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 316 662
5TRIAD s.r.o.2 037 235
6MADE BY VACULIK, s.r.o.1 953 670
7Elite/Monday Lovers, s.r.o.1 668 190
8Zaraguza s.r.o.1 479 246
9Effectivity s.r.o.1 374 001
10THIS IS LOCCO s.r.o.1 363 936
11Oh my DOT Bratislava s.r.o.1 294 300
12MullenLowe GGK s.r.o.1 294 254
13applepie, s.r.o.   495 458
14Respect APP s.r.o.   409 561
15Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.   184 070

AR 2022

 1THIS IS LOCCO 185
 2MUW Saatchi & Saatchi 116
 3TRIAD  98,5
 4Istropolitana Ogilvy  87,5
 5Wiktor Leo Burnett  77,5
 6Elite / Monday Lovers  59
 7Jandl  55,5
 8MADE BY VACULIK  52,5
 9Zaraguza  49
11oh my DOT  45
12Róbert Slovák a jeho priatelia  43
13EFFE  34
14

MullenLowe GGK
Respect APP

  20,5
15applepie    7

Effie 2022

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemajú kde zohriať)
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia)
KATEGÓRIA FMCG
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny)
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku)

ZK 2023

1 This is Locco1010
2 MUW Saatchi & Saatchi 530
3 Zaraguza 410
4 Istropolitana Ogilvy 390
5 Róbert Slovák a jeho priatelia 340
6 oh my DOT 310
8 Wiktor Leo Burnett 280
9 MullenLowe GGK 260
10 Elite / Monday Lovers
 250
11 MADE BY VACULIK  80
12 TRIAD  70
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH