18.11.2020

KRAS zverejnil rebríček TAAS 2019

V poradí reklamných agentúr došlo po dvoch rokoch líderstva agentúry Wiktor Leo Burnett k zmene. Najvýkonnejšou agentúrou na Slovensku sa stala agentúra JandL, marketing a reklama, s rozdielom 173 405 Eur.


Vyplýva to z aktuálneho rebríčka Klubu reklamných agentúr Top Advertising Agencies Slovakia za rok 2019. Do hodnotenia sa tento rok zapojilo 13 agentúr, vrátane Apple Pie, Effectivity Powered by Publicis, Elite Solutions, Istropolitana Ogilvy, JandL, marketing a reklama, MullenLowe GGK, MUW Saatchi & Saatchi, MADE BY VACULIK, Respect APP, Triad, Wiktor Leo Burnett, Zaraguza a Dotcom. Ako kritérium úspešnosti sa stanovil celkový Gross Income reklamnej agentúry. 

Rebríček TOP ADVERTISING AGENCIES SLOVAKIA je periodickým ukazovateľom ekonomickej výkonnosti zúčastnených agentúr, pôsobiacich na území Slovenskej republiky výhradne v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie. Garantom tohto rebríčka je Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS). Úlohu nezávislého audítora, resp. odborného poradcu jediného auditovaného rebríčka na Slovenku, preberá už viac ako 20 rokov spoločnosť BDO. Ako súčasť piatej najväčšej siete audítorsko-poradenských spoločností, poskytuje svoje profesionálne služby vo viac ako 160 krajinách sveta. Rebríček zverejňuje KRAS raz ročne a agentúry sú v ňom zoradené podľa výšky ich Gross Income. Účasť v TAAS je zároveň aj hlavným kritériom zaradenia do súťaže Agentúra roka.

 

Klub Reklamných Agentúr Slovenska už druhý rok po sebe pokračoval aj prieskumom o vývoji ekonomických ukazovateľov. Spomedzi dopytovaných parametrov členské agentúry vykázali najväčší medziročný nárast v nákladoch na software a hardware (nárast 2019 vs 2018 o 12%) a v nákladoch na marketing, súťaže a reprezentáciu (+11,6%).

Priemerná mzda v reklame sa na základe dát poskytnutých členskými agentúrami KRAS  medziročne zvýšila o 5,9% a rovnako medziročný nárast nastal aj v nákladoch na budovy a priestory, ktoré sa medziročne zvýšili o 5%.

Podľa údajov dodaných členskými agentúrami KRAS sa ich celkové režijné náklady v roku 2019 voči roku 2018 zvýšili o 8%.

Súčasťou prieskumu je už druhý rok po sebe aj prehľad o tendroch. V roku 2019 bola priemerná investícia agentúry do tendrov 3478 hodín, čo je v hodnotovom vyjadrení 312 151,- EUR. V porovnaní s rokom 2018 je to medziročný nárast o 18,2%. V kumulovanom vyjadrení to znamená, že spoločne všetky členské agentúry KRAS v roku 2019 investovali do tendrov čas v celkovej hodnote 3 745 806 EUR, čo je takmer 15% kumulovaného Gross Income vykázaného agentúrami KRAS za rok 2019.

KRAS u svojich členov v prieskume zisťoval informácie ohľadne investícii do treťo-sektorových projektov.  KRAS-ové agentúry v roku 2019 podporili treťo-sektorové projekty v kumulovanom vyjadrení investíciou 16 022 hodín, čo je pri prepočte cez cenník doporučených hodinových sadzieb, ktoré KRAS každoročne zverejňuje, investícia v objeme  1 437 975 EUR. 

 

Poradie reklamnej agentúry

Reklamná agentúra

Členstvo v združení KRAS

Gross income (EUR)

1

JandL, marketing a reklama, s.r.o.

člen

4 162 785

2

Wiktor Leo Burnett, s.r.o.

člen

3 989 380

3

Istropolitana Advertising, s.r.o.

člen

2 452 903

4

MADE BY VACULIK, s.r.o.

člen

2 406 674

5

MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.

člen

2 083 546

6

Zaraguza, s.r.o.

člen

2 000 681

7

Effectivity, s.r.o.

člen

1 990 538

8

TRIAD s.r.o.

člen

1 870 629

9

MullenLowe GGK s.r.o.

člen

1 426 301

10

Dotcom.sk s.r.o.

nečlen

1 286 250

11

Elite Solutions, s.r.o.

člen

   910 696

12

Respect APP s.r.o.

člen

   746 252

13

Apple Pie, s.r.o.

člen

   588 958

Zdroj: BDO, spol. s r.o.


Top KRAS 2019

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.4 162 785
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 989 380
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 452 903
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 406 674
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 083 546
6Zaraguza s.r.o.2 000 681
7Effectivity s.r.o.1 990 538
8TRIAD s.r.o.1 870 629
9MullenLowe GGK s.r.o1 426 301
10Elite Solutions, s.r.o.   910 696
11Respect APP s.r.o.   746 252
12Apple Pie, s.r.o.   588 958

Agentúra roka

1TRIAD Advertising   
2Wiktor Leo Burnett
3Istropolitana Ogilvy

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Made by Vaculik
Bronz - JANDL, marketing a reklama
Bronz - TRIAD Advertising
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Made by Vaculik
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Bronz - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS/EVENTS
Striebro - TRIAD Advertising

Zlatý klinec

1 Istropolitana Ogilvy495
2 MUW Saatchi & Saatchi455
3 MADE BY VACULIK 400
4 Zaraguza Digital230
5 Wiktor Leo Burnett190
5 JANDL, marketing a reklama190
6 TRIAD advertising
160
6 Digita.sk160
7 Mayer McCann Erickson130
8 Respect APP
125
9 Brandy120
9 VCCP Bratislava
120
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH