04.03.2022

KRAS vytvára dlhodobú pomoc pre ľudí z Ukrajiny

Ľuďom, ktorí sa ocitli uprostred vojnového konfliktu, prebiehajúceho len pár stoviek kilometrov od našich hraníc chceme pomôcť všetkými prostriedkami, ktoré máme v rámci svojich možností k dispozícii.


Súčasná situácia, ktorá postihla náš susedný štát Ukrajinu zasahuje nás všetkých. Ako demokratická spoločnosť nemôžeme nečinne prihliadať na to, ako nevinní ľudia a civilisti doplácajú na agresiu a porušovanie ich ľudských a občianskych práv. Ľuďom, ktorí sa ocitli uprostred vojnového konfliktu, prebiehajúceho len pár stoviek kilometrov od našich hraníc chceme pomôcť všetkými prostriedkami, ktoré máme v rámci svojich možností k dispozícii. 

Klub reklamných agentúr (KRAS) preto vyzval svoje členské agentúry, aby organizáciám a združeniam, ktoré sa chopili organizovania pomoci pre utečencov z Ukrajiny na slovenských hraniciach zaslali finančné  a hmotné príspevky. A pripájame aj ďalšie aktivity. Ako reklamná branža chceme svojou troškou prispieť čo najužitočnejšie. 

Členské agentúry sa okrem príspevkov zapájajú aj ďalšími formami pomoci, či už ide o poskytnutie ubytovania, alebo dobrovoľnícku pomoc. So špeciálnou ponukou sme oslovili aj stránku Pretlak, ktorá ponúka prehľad voľných pracovných pozícií a ponúk práce v kreatívnej branži. V spolupráci s Pretlakom vytvárame špeciálnu stránku s ponukami práce pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny kvôli vojnovému konfliktu. V tomto smere sme spojili sily aj s Asociáciou digitálnych marketingových agentúr (ADMA) a Art Directors Clubom (ADC) a spoločne sa podieľame na príprave stránky s voľnými pracovnými pozíciami. Ľuďom vyhnaným zo svojej vlastnej krajiny tým chceme umožniť ľahšie a rýchlejšie začlenenie sa do bežného života. 

So stránkou Pretlak chystáme tiež vytvorenie špeciálnych návodov o dokumentoch a činnostiach, ktoré ľudia potrebujú na získanie práce na Slovensku. Návody budú mať formu informačných článkov na webe Pretlak. 

S ponukou spolupráce sme oslovili aj ďalšie organizácie, z ktorých sa zatiaľ do efektívneho a dobre cieleného podania pomocnej ruky zapojili: Asociácia Public Relations Slovenskej Republiky (APRSR), Asociácia mediálnych agentúr (AMA), Rada pre reklamu (RPR) a pridávajú sa ďalšie inštitúcie. Chceme nadviazať dlhodobejšiu spoluprácu a koncepčnú prípravu rôznych foriem pomoci v tejto napätej, akútnej situácii. Vynasnažíme sa ľuďom opúšťajúcim Ukrajinu aspoň o trochu ľahšie zvládnuť súčasné dianie. Všetkým zapojeným členom, organizáciám a združeniam ďakujeme.


TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 411 114
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 309 047
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 772 278
4MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 306 207
5TRIAD s.r.o.1 981 772
6MADE BY VACULIK, s.r.o.1 962 087
7Effectivity s.r.o.1 941 768
8Zaraguza s.r.o.1 921 861
9Elite/Monday Lovers, s.r.o.1 864 905
10Oh my DOT1 525 180
11THIS IS LOCCO1 407 297
12MullenLowe GGK s.r.o.1 086 208
13applepie, s.r.o.   645 829
14Respect APP s.r.o.   418 436
15Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o.   334 955

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Elite/Monday Lovers (Títo otužilci sa nemaj kde zohriať)
Bronz - Mannschaft (Skutočná ulica)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Čistá energia)
KATEGÓRIA FMCG
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Super Lidl ceny)
KATEGÓRIA FINANČNÉ SLUŽBY
Bronz - Zaraguza (Budúcnosť na Slovensku)

Zlatý klinec

1 MUW Saatchi & Saatchi460
2 Istropolitana Ogilvy440
3 Mannschaft425
4 This is Locco375
5

Róbert Slovák a jeho priatelia
Wiktor Leo Burnett

330
6 TRIAD260
7 dotcom.sk235
8 JANDL165
9 Elite / Monday Lovers
Zaraguza
155
10

MADE BY VACULIK
werk studio

70
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH