04.03.2022

KRAS vytvára dlhodobú pomoc pre ľudí z Ukrajiny

Ľuďom, ktorí sa ocitli uprostred vojnového konfliktu, prebiehajúceho len pár stoviek kilometrov od našich hraníc chceme pomôcť všetkými prostriedkami, ktoré máme v rámci svojich možností k dispozícii.


Súčasná situácia, ktorá postihla náš susedný štát Ukrajinu zasahuje nás všetkých. Ako demokratická spoločnosť nemôžeme nečinne prihliadať na to, ako nevinní ľudia a civilisti doplácajú na agresiu a porušovanie ich ľudských a občianskych práv. Ľuďom, ktorí sa ocitli uprostred vojnového konfliktu, prebiehajúceho len pár stoviek kilometrov od našich hraníc chceme pomôcť všetkými prostriedkami, ktoré máme v rámci svojich možností k dispozícii. 

Klub reklamných agentúr (KRAS) preto vyzval svoje členské agentúry, aby organizáciám a združeniam, ktoré sa chopili organizovania pomoci pre utečencov z Ukrajiny na slovenských hraniciach zaslali finančné  a hmotné príspevky. A pripájame aj ďalšie aktivity. Ako reklamná branža chceme svojou troškou prispieť čo najužitočnejšie. 

Členské agentúry sa okrem príspevkov zapájajú aj ďalšími formami pomoci, či už ide o poskytnutie ubytovania, alebo dobrovoľnícku pomoc. So špeciálnou ponukou sme oslovili aj stránku Pretlak, ktorá ponúka prehľad voľných pracovných pozícií a ponúk práce v kreatívnej branži. V spolupráci s Pretlakom vytvárame špeciálnu stránku s ponukami práce pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny kvôli vojnovému konfliktu. V tomto smere sme spojili sily aj s Asociáciou digitálnych marketingových agentúr (ADMA) a Art Directors Clubom (ADC) a spoločne sa podieľame na príprave stránky s voľnými pracovnými pozíciami. Ľuďom vyhnaným zo svojej vlastnej krajiny tým chceme umožniť ľahšie a rýchlejšie začlenenie sa do bežného života. 

So stránkou Pretlak chystáme tiež vytvorenie špeciálnych návodov o dokumentoch a činnostiach, ktoré ľudia potrebujú na získanie práce na Slovensku. Návody budú mať formu informačných článkov na webe Pretlak. 

S ponukou spolupráce sme oslovili aj ďalšie organizácie, z ktorých sa zatiaľ do efektívneho a dobre cieleného podania pomocnej ruky zapojili: Asociácia Public Relations Slovenskej Republiky (APRSR), Asociácia mediálnych agentúr (AMA), Rada pre reklamu (RPR) a pridávajú sa ďalšie inštitúcie. Chceme nadviazať dlhodobejšiu spoluprácu a koncepčnú prípravu rôznych foriem pomoci v tejto napätej, akútnej situácii. Vynasnažíme sa ľuďom opúšťajúcim Ukrajinu aspoň o trochu ľahšie zvládnuť súčasné dianie. Všetkým zapojeným členom, organizáciám a združeniam ďakujeme.


TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 792 454
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 434 009
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 485 305
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 154 937
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 101 377
6Zaraguza s.r.o.2 000 686
7Effectivity s.r.o.1 890 735
8TRIAD s.r.o.1 603 642
9Elite Solutions, s.r.o.1 020 036
10MullenLowe GGK s.r.o.1 002 197
11Apple Pie, s.r.o.   603 947
12Respect APP s.r.o.   583 292

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Slovak and Friends (Chuť žiť Tiktok challenge)
Bronz - Effe Bratislava (Rakovina nemá vlny)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - TRIAD (Kúp mi knihu)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Bronz - Socialists (Kraj sveta Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš)
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS / EVENTS
Zlato - Free Andy (Zdieľaj s rozumom)
KATEGÓRIA DIGITAL
Zlato - This is Locco (Bejby Blue - Ukáž svoju digitálnu osobnosť)

Zlatý klinec

1 This is Locco840
2 MUW Saatchi & Saatchi740
3 TRIAD415
4

Socialists
Wiktor Leo Burnett

325
5 dotcom advertising310
6 Free Andy270
7 MADE BY VACULIK210
8 Darwin and the Machines190
9 Istropolitana Ogilvy185
10

Elite / Monday Lovers

Mannschaft

130
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH