09.09.2015

EFFIE Slovakia 2015: Nové termíny, nové pravidlá

Prihlasovanie prác do súťaže EFFIE Slovakia 2015 je spustené. Grand EFFIE je v hre. Agentúry, ktoré prihlasujú prácu do súťaže historicky po prvý raz, sú zvýhodnené zníženým poplatkom.


Termíny pre národnú súťaž efektivity v marketingovej komunikácii EFFIE Slovakia 2015 sú známe. Agentúry môžu svoje práce prihlasovať od dnes až do 19. októbra 2015 v prípade, že chcú stihnúť skorú uzávierku, alebo až do 26. októbra 2015, na kedy je stanovený finálny deadline. Popri prihláške majú po novom možnosť dodať aj case video (alebo PPT prezentáciu), ktoré bude slúžiť na prezentačné účely a bude zverejnené až po odovzdaní hodnotenia poroty.

 

Tí, ktorí prihlásia prácu skôr, zaplatia menej

Kampane je možné prihlásiť do jednej z produktových kategórií a súčasne do jednej zo špeciálnych kategórií (David a Goliáš, Small Budgets, Media Inovations/Events a Digital), ktoré súťaž sprístupňujú aj menším agentúram. Poplatok za prihlásenie práce závisí od toho, či agentúra prácu prihlási v skorej uzávierke alebo vo finálnej. Pre členov KRAS je suma za prihlášku 400/600 eur (bez DPH), pre nečlenov KRAS 500/700 eur (bez DPH).

Tento rok sa organizátor súťaže Klub reklamných agentúr Slovenska rozhodol znížiť poplatok za prvú prihlásenú prácu o 50%, a to pre tie agentúry, ktoré reklamnú kampaň prihlasujú do súťaže historicky po prvý raz.

Agentúry sa so svojimi prácami oproti minulým ročníkom uchádzajú nielen o ocenenie bronzovej, striebornej a zlatej EFFIE ale aj o ocenenie najvyššie – Grand EFFIE. Porota však ocenenie môže i nemusí udeliť. Udelí ho v prípade, že niektorú z prác bude považovať za výnimočné reklamné dielo s mimoriadnou úrovňou efektivity.

Do poroty pribudli piati odborníci z oblasti marketingovej komunikácie 

Zmeny v pravidlách EFFIE Slovakia sa týkajú aj fungovania poroty. V súťaži EFFIE zasadnú dve poroty. V prvom kole hodnotenia je porota  zložená z minimálne desiatich zástupcov zadávateľov reklamy a zástupcov reklamných agentúr v pomere 3:2. Porotcovia z prvého kola hodnotenia môžu byť zvolení aj za porotcov v druhom kole hodnotenia.  V II. kole hodnotenia tvoria porotu 4 zástupcovia reklamných agentúr a 4 zástupcovia zadávateľov reklamy.

Ďalších päť porotcovských miest je po prvýkrát v histórii súťaže otvorených. Nie je obmedzené, či musí ísť o odborníkov z oblasti školstva, médií či výskumu, dôležitá je kvalita samotných porotcov. Nominovať ich môže ktokoľvek od profesijných združení (napr. AKA, ADMA , AMA, SAVA, IAB Slovakia) cez slovenské univerzity marketingového zamerania až po fyzické či právnické osoby.

 

Máte tip na porotcu? Pošlite nám nomináciu. Nezabudnite, že ku každej nominácii je nevyhnutné pripojiť aj životopis.

 

EFFIE Slovakia 2015 vyvrcholí vo štvrtok 26. novembra 

19.10.2015

Skorý deadline EFFIE 2015 so zníženou sumou:  400 / 500 eur (bez DPH)

26.10.2015

Final deadline EFFIE 2015 za štandardnú sumu: 600 / 700 eur (bez DPH)

24.11.2015

Zasadnutie poroty

26.11.2015

Verejné prezentácie a Slávnostné vyhlásenie výsledkov EFFIE 2015 a Agentúra roka

 

Viac informácií o súťaži a jej pravidlách nájdete na Effie.sk. 


TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.3 792 454
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 434 009
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 485 305
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 154 937
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 101 377
6Zaraguza s.r.o.2 000 686
7Effectivity s.r.o.1 890 735
8TRIAD s.r.o.1 603 642
9Elite Solutions, s.r.o.1 020 036
10MullenLowe GGK s.r.o.1 002 197
11Apple Pie, s.r.o.   603 947
12Respect APP s.r.o.   583 292

Agen. roka

 1TRIAD5 156
 2MUW Saatchi & Saatchi2 772
 3Wiktor Leo Burnett2 358
 4MADE BY VACULIK1 024
 5Istropolitana Ogilvy   873
 6Effectvity POWERED by PUBLICIS   844
 7Jandl   570
 8dotcom advertising   550
 9Respect APP   487
10Elite / Monday Lovers   424
11Zaraguza   334
12MullenLowe GGK   192
13applepie   110

Effie

KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Slovak and Friends (Chuť žiť Tiktok challenge)
Bronz - Effe Bratislava (Rakovina nemá vlny)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Striebro - TRIAD (Kúp mi knihu)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Bronz - Socialists (Kraj sveta Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš)
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS / EVENTS
Zlato - Free Andy (Zdieľaj s rozumom)
KATEGÓRIA DIGITAL
Zlato - This is Locco (Bejby Blue - Ukáž svoju digitálnu osobnosť)

Zlatý klinec

1 This is Locco840
2 MUW Saatchi & Saatchi740
3 TRIAD415
4

Socialists
Wiktor Leo Burnett

325
5 dotcom advertising310
6 Free Andy270
7 MADE BY VACULIK210
8 Darwin and the Machines190
9 Istropolitana Ogilvy185
10

Elite / Monday Lovers

Mannschaft

130
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH