09.09.2015

EFFIE Slovakia 2015: Nové termíny, nové pravidlá

Prihlasovanie prác do súťaže EFFIE Slovakia 2015 je spustené. Grand EFFIE je v hre. Agentúry, ktoré prihlasujú prácu do súťaže historicky po prvý raz, sú zvýhodnené zníženým poplatkom.


Termíny pre národnú súťaž efektivity v marketingovej komunikácii EFFIE Slovakia 2015 sú známe. Agentúry môžu svoje práce prihlasovať od dnes až do 19. októbra 2015 v prípade, že chcú stihnúť skorú uzávierku, alebo až do 26. októbra 2015, na kedy je stanovený finálny deadline. Popri prihláške majú po novom možnosť dodať aj case video (alebo PPT prezentáciu), ktoré bude slúžiť na prezentačné účely a bude zverejnené až po odovzdaní hodnotenia poroty.

 

Tí, ktorí prihlásia prácu skôr, zaplatia menej

Kampane je možné prihlásiť do jednej z produktových kategórií a súčasne do jednej zo špeciálnych kategórií (David a Goliáš, Small Budgets, Media Inovations/Events a Digital), ktoré súťaž sprístupňujú aj menším agentúram. Poplatok za prihlásenie práce závisí od toho, či agentúra prácu prihlási v skorej uzávierke alebo vo finálnej. Pre členov KRAS je suma za prihlášku 400/600 eur (bez DPH), pre nečlenov KRAS 500/700 eur (bez DPH).

Tento rok sa organizátor súťaže Klub reklamných agentúr Slovenska rozhodol znížiť poplatok za prvú prihlásenú prácu o 50%, a to pre tie agentúry, ktoré reklamnú kampaň prihlasujú do súťaže historicky po prvý raz.

Agentúry sa so svojimi prácami oproti minulým ročníkom uchádzajú nielen o ocenenie bronzovej, striebornej a zlatej EFFIE ale aj o ocenenie najvyššie – Grand EFFIE. Porota však ocenenie môže i nemusí udeliť. Udelí ho v prípade, že niektorú z prác bude považovať za výnimočné reklamné dielo s mimoriadnou úrovňou efektivity.

Do poroty pribudli piati odborníci z oblasti marketingovej komunikácie 

Zmeny v pravidlách EFFIE Slovakia sa týkajú aj fungovania poroty. V súťaži EFFIE zasadnú dve poroty. V prvom kole hodnotenia je porota  zložená z minimálne desiatich zástupcov zadávateľov reklamy a zástupcov reklamných agentúr v pomere 3:2. Porotcovia z prvého kola hodnotenia môžu byť zvolení aj za porotcov v druhom kole hodnotenia.  V II. kole hodnotenia tvoria porotu 4 zástupcovia reklamných agentúr a 4 zástupcovia zadávateľov reklamy.

Ďalších päť porotcovských miest je po prvýkrát v histórii súťaže otvorených. Nie je obmedzené, či musí ísť o odborníkov z oblasti školstva, médií či výskumu, dôležitá je kvalita samotných porotcov. Nominovať ich môže ktokoľvek od profesijných združení (napr. AKA, ADMA , AMA, SAVA, IAB Slovakia) cez slovenské univerzity marketingového zamerania až po fyzické či právnické osoby.

 

Máte tip na porotcu? Pošlite nám nomináciu. Nezabudnite, že ku každej nominácii je nevyhnutné pripojiť aj životopis.

 

EFFIE Slovakia 2015 vyvrcholí vo štvrtok 26. novembra 

19.10.2015

Skorý deadline EFFIE 2015 so zníženou sumou:  400 / 500 eur (bez DPH)

26.10.2015

Final deadline EFFIE 2015 za štandardnú sumu: 600 / 700 eur (bez DPH)

24.11.2015

Zasadnutie poroty

26.11.2015

Verejné prezentácie a Slávnostné vyhlásenie výsledkov EFFIE 2015 a Agentúra roka

 

Viac informácií o súťaži a jej pravidlách nájdete na Effie.sk. 


TOP KRAS

1JANDL, marketing a reklama, s.r.o.4 162 785
2Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 989 380
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 452 903
4MADE BY VACULIK, s.r.o.2 406 674
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.2 083 546
6Zaraguza s.r.o.2 000 681
7Effectivity s.r.o.1 990 538
8TRIAD s.r.o.1 870 629
9MullenLowe GGK s.r.o1 426 301
10Elite Solutions, s.r.o.   910 696
11Respect APP s.r.o.   746 252
12Apple Pie, s.r.o.   588 958

Agen. roka

1Wiktor Leo Burnett2 144
2TRIAD Advertising1 230
3Effectvity POWERED by PUBLICIS1 229
4MADE BY VACULIK1 224
5Istropolitana Ogilvy1 125
6MUW Saatchi & Saatchi1 110
7Mannschaft   790
8Zaraguza   685
9Respect APP   560
10

Jandl
Somebody & Somebody

   500

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Mannschaft (Sila skutočného Borca)
Striebro - MADE BY VACULIK (Ako Zlatý Bažant '73 rozveselil celé Slovensko, ...)
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi (Ako uspieť v čase najväčšej krízy)
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Striebro - Istropolitana Ogilvy (Skutočný pochod za život)
Bronz - Effectivity POWERED by PUBLICIS (Pa a Pi po 33 rokoch)
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Zlato - Somebody & Somebody (Veselé ponožky, čo nemajú páru)
Bronz - Wiktor Leo Burnett (Áno, teraz!)
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Wiktor Leo Burnett (Hrášková polievka)
KATEGÓRIA DIGITAL
Bronz - Studio Echt (Gizka rieši)

Zlatý klinec

1 Wiktor Leo Burnett705
2 MADE BY VACULIK525
3 Istropolitana Ogilvy390
4 MUW Saatchi & Saatchi350
5 TRIAD305
6 Effectivity POWERED by PUBLICIS260
7 Zaraguza245
8 Mannschaft210
9 Respect APP190
10

MARK BBDO BRATISLAVA
PEKNE & DOBRE

180
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH