09.09.2015

EFFIE Slovakia 2015: Nové termíny, nové pravidlá

Prihlasovanie prác do súťaže EFFIE Slovakia 2015 je spustené. Grand EFFIE je v hre. Agentúry, ktoré prihlasujú prácu do súťaže historicky po prvý raz, sú zvýhodnené zníženým poplatkom.


Termíny pre národnú súťaž efektivity v marketingovej komunikácii EFFIE Slovakia 2015 sú známe. Agentúry môžu svoje práce prihlasovať od dnes až do 19. októbra 2015 v prípade, že chcú stihnúť skorú uzávierku, alebo až do 26. októbra 2015, na kedy je stanovený finálny deadline. Popri prihláške majú po novom možnosť dodať aj case video (alebo PPT prezentáciu), ktoré bude slúžiť na prezentačné účely a bude zverejnené až po odovzdaní hodnotenia poroty.

 

Tí, ktorí prihlásia prácu skôr, zaplatia menej

Kampane je možné prihlásiť do jednej z produktových kategórií a súčasne do jednej zo špeciálnych kategórií (David a Goliáš, Small Budgets, Media Inovations/Events a Digital), ktoré súťaž sprístupňujú aj menším agentúram. Poplatok za prihlásenie práce závisí od toho, či agentúra prácu prihlási v skorej uzávierke alebo vo finálnej. Pre členov KRAS je suma za prihlášku 400/600 eur (bez DPH), pre nečlenov KRAS 500/700 eur (bez DPH).

Tento rok sa organizátor súťaže Klub reklamných agentúr Slovenska rozhodol znížiť poplatok za prvú prihlásenú prácu o 50%, a to pre tie agentúry, ktoré reklamnú kampaň prihlasujú do súťaže historicky po prvý raz.

Agentúry sa so svojimi prácami oproti minulým ročníkom uchádzajú nielen o ocenenie bronzovej, striebornej a zlatej EFFIE ale aj o ocenenie najvyššie – Grand EFFIE. Porota však ocenenie môže i nemusí udeliť. Udelí ho v prípade, že niektorú z prác bude považovať za výnimočné reklamné dielo s mimoriadnou úrovňou efektivity.

Do poroty pribudli piati odborníci z oblasti marketingovej komunikácie 

Zmeny v pravidlách EFFIE Slovakia sa týkajú aj fungovania poroty. V súťaži EFFIE zasadnú dve poroty. V prvom kole hodnotenia je porota  zložená z minimálne desiatich zástupcov zadávateľov reklamy a zástupcov reklamných agentúr v pomere 3:2. Porotcovia z prvého kola hodnotenia môžu byť zvolení aj za porotcov v druhom kole hodnotenia.  V II. kole hodnotenia tvoria porotu 4 zástupcovia reklamných agentúr a 4 zástupcovia zadávateľov reklamy.

Ďalších päť porotcovských miest je po prvýkrát v histórii súťaže otvorených. Nie je obmedzené, či musí ísť o odborníkov z oblasti školstva, médií či výskumu, dôležitá je kvalita samotných porotcov. Nominovať ich môže ktokoľvek od profesijných združení (napr. AKA, ADMA , AMA, SAVA, IAB Slovakia) cez slovenské univerzity marketingového zamerania až po fyzické či právnické osoby.

 

Máte tip na porotcu? Pošlite nám nomináciu. Nezabudnite, že ku každej nominácii je nevyhnutné pripojiť aj životopis.

 

EFFIE Slovakia 2015 vyvrcholí vo štvrtok 26. novembra 

19.10.2015

Skorý deadline EFFIE 2015 so zníženou sumou:  400 / 500 eur (bez DPH)

26.10.2015

Final deadline EFFIE 2015 za štandardnú sumu: 600 / 700 eur (bez DPH)

24.11.2015

Zasadnutie poroty

26.11.2015

Verejné prezentácie a Slávnostné vyhlásenie výsledkov EFFIE 2015 a Agentúra roka

 

Viac informácií o súťaži a jej pravidlách nájdete na Effie.sk. 


Top KRAS

1Wiktor Leo Burnett, s.r.o.3 138 168
2JANDL, marketing a reklama, s.r.o.2 995 730
3Istropolitana Advertising, s.r.o.2 042 968
4MADE BY VACULIK, s.r.o.1 709 009
5MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.1 623 905
6MullenLowe GGK s.r.o.1 065 331
7TRIAD s.r.o.1 058 140
8Effectivity s.r.o.   862 687
9Zaraguza s.r.o.   793 910
10Apple Pie, s.r.o.   250 156

Agentúra roka

1Wiktor Leo Burnett   
2TRIAD Advertising
3Made by Vaculik

Effie

KATEGÓRIA FMCG
Zlato - Made by Vaculik
Bronz - JANDL, marketing a reklama
Bronz - TRIAD Advertising
KATEGÓRIA TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Striebro - MUW Saatchi & Saatchi
KATEGÓRIA DOBROČINNÝ MARKETING
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Made by Vaculik
KATEGÓRIA OSTATNÉ
Bronz - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA SMALL BUDGETS
Zlato - Istropolitana Ogilvy
Striebro - Wiktor Leo Burnett
KATEGÓRIA MEDIA INOVATIONS/EVENTS
Striebro - TRIAD Advertising

Zlatý klinec

1 Istropolitana Ogilvy495
2 MUW Saatchi & Saatchi455
3 MADE BY VACULIK 400
4 Zaraguza Digital230
5 Wiktor Leo Burnett190
5 JANDL, marketing a reklama190
6 TRIAD advertising
160
6 Digita.sk160
7 Mayer McCann Erickson130
8 Respect APP
125
9 Brandy120
9 VCCP Bratislava
120
_______________________________________________
Celý rebríček
It's not possible to reach the RSS file...
SLOVENSKY /  ENGLISH